הדפסה

וקיל נ' א.מ. עותמאן שירותים בע"מ

21 אפריל 2015

לפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

התובע
שלמה וקיל ת.ז XXXXXX679
ע"י ב"כ: עו"ד שאוקת
-
הנתבעת
א.מ. עותמאן שירותים בע"מ ח.פ 513094417

פסק דין

1. בהתאם להחלטה מתאריך 5.1.15 היה על הנתבעת להגיש כתב הגנה מטעמה תוך 30 יום מיום שיומצא לה כתב התביעה. כתב התביעה הומצא לנתבעת בתאריך 7.1.15 אולם עד למועד זה טרם הוגש כתב הגכנה.
בתאריך 23.3.15 עתר התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. במסגרת החלטה שניתנה בו ביום נקבע כי על הנתבעת להגיב לבקשה תוך 15 יום וכי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה יינתן פסק דין על יסוד האמור בתביעה ויבוטל הדיון שנקבע בתיק.

2. משכך, בהעדר תגובה ו/או כתב הגנה בהתאם להחלטות שלא הוגשו על אף שחויבה להגישם בהתאם להחלטה מיום 5.1.15, ולאור האמור בתביעה, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן:
א. שכר עבודה בסך של 28,994 ₪.
ב. פיצויי פיטורים בסך של 2,687 ₪.
ג. הפרשות לפנסיה בסך של 1,190 ₪.
ד. דמי הודעה מוקדמת בסך של 2,150 ₪.
ה. דמי הבראה בסך של 1,512 ₪.
הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 5.1.15, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. כן תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

4. על הנתבעת לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

5. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבעת.

6. הדיון הקבוע לתאריך 17.5.15 –בטל.

ניתן היום, ב' אייר תשע"ה, (21 אפריל 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .