הדפסה

ועדה מקומית לתכנון מרום הגליל נ' כנס

בפני
כב' השופטת אילנית אימבר

מבקשים

ועדה מקומית לתכנון מרום הגליל

נגד

משיבים

סלומון מרקוס כנס

החלטה

ראשית דבר:

בפני בקשה לביטול צו הפסקה שיפוטי שניתן במעמד צד אחד ביום 14/7/14 על ידי כבוד השופטת רבקה איזנברג בבית משפט השלום בצפת.

הבקשה הוגשה ביום 17/8/14 וכבוד השופט שכיב סרחאן הורה על עריכת דיון במעמד הצדדים ביום 24/8/14 .

ביום 24/8/14 התייצבו בפני ב"כ הצדדים. עורך התצהיר לא התייצב לדיון ונמסר ע"י ב"כ המבקשת כי הוא זומן למילואים במסגרת צו 8. הודעה על כך מבעוד מועד לא נמסרה לב"כ המשיב.

המקרקעין נשוא הבקשה עומדים על תילם למעלה מחמש שנים ועל כן בראשית הדין בית המשפט הציע לצדדים לדחות את הדיון לאחר הפגרה תוך מתן התלייה על מנת שהבקשה תישמע בפני כבוד השופטת איזנברג (המקרקעין נשוא הבקשה בתחום השיפוט של בית משפט השלום בצפת). ב"כ המבקשת סרבה להצעה זמנית זו וב"כ המשיב נעתר לה.

בשל אי ההסכמה נשמעו טיעוני הצדדים.

דיון:

המקרקעין נשוא הבקשה עומדים על תילם מזה כחמש שנים. פניה לבית המשפט במעמד צד אחד כעבור תקופה כל כך ארוכה מרוקנת למעשה את תכלית סעיפי האכיפה הנתונים למבקשת מכח דיני התכנון והבניה.

בהגינותה ציינה המבקשת כי מזה שנה וחצי אין בנמצא תובע וכי רק לפני מספר חודשים החלה בתפקידה הנוכחי כב"כ הועדה.

העובדות בשטח הן עובדה מוגמרת מזה תקופה ארוכה. הסעדים אשר נועדו למנוע או לצמצם עבירות על חוקי התכנון והבניה בזמן אמת או מיד בסמוך - כגון הצו נשוא בקשה זו – אין להם מקום בהליך ביניים זה לאור חלוף הזמן והשיהוי הרב.

כעבור שנים מיום ביצוע העבירה לכאורה יש לבצע ח קירה כדין בה המעורבים יחקרו וימסרו את עמדתם כמקובל במקרים בהם המקרקעין נשוא הבקשה מתנהלים בדרך המוצגת מזה תקופה ארוכה. רק לאחר ביצוע חקירה מקיפה, איסוף העובדות ניתן יהיה להגיש כתב אישום ולעתור ל צווים כאשר תלוי ועומד כתב אישום במקביל.

וראה לעניין החלטה זו ע"פ (חיפה) 2720/07 מפי כבוד השופט שפירא.

כמו כן, המצהיר לא התייצב לדיון ולא נחקר על תצהירו. ב"כ המבקשת לא ביקשה לדחות את הדיון ולאפשר לו להתייצב כדין.

למען הסר ספק, אין בהחלטה זו משום הכשרת העבירות אם בכלל או תגמול עוברי חוק – הדרך הראויה לעשות כן היא במסגרת הליך עיקרי.

מורה ע ביטול הצו שניתן במעמד צד אחד.

זכות ערעור כדין.

המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אב תשע"ד, 25 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.