הדפסה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה לב הגליל נ' אבראהים

בפני כב' השופטת הבכירה רמה לאופר חסון

המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה לב הגליל

נגד

הנאשמים
יוסף אבראהים

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד רנא חטיב
הנאשם: בעצמו ובאמצעות ב"כ עו"ד עומר נעאמנה

פרוטוקול

התובעת טוענת לעונש:
המדובר בהכשרת קרקע חקלאית ובניית בית מגורים בשטח של 150 מ"ר. חומרה יתרה בתיק זה הן נוכח הבנייה באדמה שייעודה חקלאית והן נוכח היקף הבנייה.
אין ספק שהנאשם עשה דין לעצמו עת שהחליט לבנות ללא היתר גם על אדמה שייעודה חקלאי. עד עצם היום הזה התוכנית המאושרת לפיה הייעוד הינו חקלאי וקיימת תוכנית שמופקדת שטרם אושרה בוועדה המחוזית שמספרה 20070/ג שמטרתה שינוי הייעוד מחקלאי למגורים.

אין ספק שמדובר בעבירה נפוצה שחותרת תחת שלטון החוק, תוך פגיעה במערך תכנוני במ"י. מתחם הענישה ההולם בתיק זה הן נוכח הבנייה רחבת ההיקף באדמה חקלאית קנס שנע בין 30,000 ₪ ל- 50,000 ₪, צו הריסה, צו איסור שימוש, כפל אגרה וחתימה על התחייבות.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה בכתב האישום. מדובר בבנייה של בניין של 150 מ"ר. הבעיה מוכרת כבר לביהמ"ש. אנשים בלית ברירה מבצעים עבירות, בונים בתים. משנת 87 לא חל כל שינוי בתחום המגורים בכפר עראבה.
מדובר באדם שהבן שלו חי בת"א, הוא רוצה להחזירו לכפר, נאלץ לבנות לו דירת מגורים. מדובר באב ל- 5 ילדים, חי מהבטחת הכנסה, מקבל 2,800 ₪. אבקש להקל עם הנאשם ולהטיל עליו קנס מינימלי ככל האפשר ולפרוס את הקנס לתשלומים.

<#3#>
גזר דין

הנאשם שבפני הורשע על פי הודאתו בבניית בית מגורים בשטח של 150 מ"ר על קרקע חקלאית תוך הכשרתה ובלא היתר. העבירה נתגלתה בינואר 2011 וטרם הוכשרה. היום וכל עוד לא ישונה ייעוד הקרקע למגורים, לא ניתן יהיה לקבל את ההיתר.

שמעתי דברי הצדדים ושקלתי מכלול נסיבות העניין לרבות חומרת העבירה ונפיצותה והעובדה שהמחדל טרם הוסר ושקלתי נסיבותיו של הנאשם כפי שפירט סניגורו.

בתיתי דעתי לכל אלה, גוזרת דינו כדלקמן:

קנס בסך 20,000 ₪ או 7 חודשי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב- 20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים כשהראשון שבהם ישולם עד 28/5/14.
היה והפקיד הנאשם סכום כלשהו מכח צו הבאה אשר הוצא כנגדו בתיק זה – תפעל מזכירות ביהמ"ש להעברת סכום ההפקדה לחשבון הוועדה אשר תקזזו לטובת הקנס.
הנאשם יגיע בכל ההקדם למשרדי המאשימה לשם קבלת שוברי תשלום.

הנני מחייבת הנאשם בתשלום כפל אגרת הבניה – 9,213 ₪.
מסכום זה ינוכה כל סכום ששולם, אם שולם, על ידי הנאשם על חשבון האגרה.
סך כל הסכום ישולם ב- 3תשלומים חודשיים שווים ורצופים כשהראשון שבהם ישולם עד יום 15/5/14.
הנאשם יפעל לקבלת שובר/י תשלום במשרדי המאשימה.

חתימה על התחייבות על סך 4,000 ₪ בערבות עצמית להמנע מלעבור עבירה מן העבירות לפיהן הורשע הנאשם וזאת, תוך 2 שנים מהיום.
היה ולא יחתום הנאשם על ההתחייבות אשר פורטה לעיל, יאסר למשך 30 ימים.

ניתן בזאת צו הריסה לבניה נשוא כתב האישום המתוקן "א".
צו ההריסה יכנס לתוקף ביום 30/10/15 ויבוצע ע"י הנאשם, אלא אם כן יהיה עד אז היתר כחוק.

ניתן בזאת צו איסור שימוש לבניה נשוא כתב האישום המתוקן "א".
צו זה יכנס לתוקף ביום 30/10/15 ויבוצע ע"י הנאשם, אלא אם כן יהיה עד אז היתר כחוק.

הנאשם רשאי לערער על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.
<#4#>

ניתן והודע היום ט' ניסן תשע"ד, 09/04/2014 במעמד הנוכחים.

רמה לאופר חסון, שופטת בכירה