הדפסה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים נ' חג'וג'

בפני כב' השופט וויליאם חאמד
המאשימה:
ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים

נגד

הנאשם:
ריאד חג'וג'

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד איברהים מוחמד
הנאשם – נוכח
הסנגור – עו"ד עאדל גנאים

פרוטוקול
באי כח הצדדים:
אנו מודיעים לבית המשפט כי הגענו להסדר דיוני.

ב"כ המאשימה:
מבקש לתקן את כתב האישום.

הסנגור:
הנאשם חוזר בו מכפירה והוא מודה בכתב האישום המתוקן.

<#5#>
הכרעת דין

  1. אני מתיר לנאשם לחזור ב ו מכפיר תו, כמבוקש.
  2. אני מתיר את תיקון כתב האישום, כמבוקש. כתב אישום מתוקן מוגש ומסומן ת/1.
  3. אני מרשיע את הנאשם בעבירות שבכתב האישום המתוקן.

<#6#>

ניתנה והודעה היום י"ב כסלו תשע"ה, 04/12/2014 במעמד הנוכחים.

וויליאם חאמד , שופט

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מגיש תמונה להמחשת הבניה, התקבלה וסומנה ת/2.
מוסכם כי ביהמ"ש יפסוק לפי הבניה שבתמונה ולאור התיקון בכתב האישום. מדובר בבניה בלתי חוקית אומנם בקונסטרוקציה ללא רישוי, הוא החל ברישוי אך לא המשיך בו. מתחייב פה קנס וצו הריסה לקונסטרוקציה הנוכחית, הייתה תלונה בוועדה בגין בניה בלתי חוקית זו וחתימה על התחייבות כספית.

הסניגור טוען לע ונש:
מדובר במספר מוטות ברזל שנעשו ע"י הנאשם וזאת בהתאם לבקשת המועצה המקומית וזאת שיהוו תמיכה קיר שמהווה סיכון לביתו של הנאשם. אני מגיש מכתב המועצה, התקבל וסומן נ/1. מדובר בנאשם שהינו אב למשפחה מרובת ילדים, אדם חולני מתקיים מהבטחת הכנסה בסך של 3,000 ₪. לאחרונה הוכרז כפושט רגל עקב הסתבכותו הכלכלית, שם הוא משלם תשלום חודשי של 700 ₪ עד למתן הסדר. מדובר במקרה מיוחד ובהמשך לנסיבות שציינתי, הנסיבות המיוחדות אבקש מביהמ"ש להפעיל שיקול דעתו ובמקרה זה לא להטיל קנס או לחילופין קנס סמלי ביותר.

<#7#>
גזר דין
מדובר בהקמה ללא היתר של מוטות ברזל.

אין חולק בדבר הפגיעה של עבירה כזו בעיקרון שלטון החוק.

יחד עם זאת וכפי שציינו הצדדים מדובר בנסיבות מיוחדות של ביצוע העבירה, בעבודות בניה בהיקף מצומצם, בבניה לא קשיחה ולכן מצאתי שלא למצות את הדין עם הנאשם, ואני גוזר עליו את העונשים הבאים:

* קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, וזאת החל מיום 2.2.15 וב-2 לכל חודש אחריו.

* הנני מורה לנאשם להרוס את המבנה המתואר בכתב האישום המתוקן.
צו הריסה זה יכנס לתוקף בתום 4 חודשים ממועד גז" ד זה, אלא אם ישיג הנאשם היתר בנייה כחוק לבנייה זו.

* הנני מורה לנאשם לחתום היום על התחייבות כספית בסך 8,000 ₪ להימנע למשך שלוש שנים מהיום מביצוע עבירה בה הורשע בתיק זה ויורשע עליה. לא יחתום הנאשם על ההתחייבות יאסר ל- 10 ימים.

* זכות ערעור תוך 45 ימים לביהמ" ש המחוזי.

<#8#>

ניתנה והודעה היום י"ב כסלו תשע"ה, 04/12/2014 במעמד הנוכחים.

וויליאם חאמד , שופט