הדפסה

וסילבסקי נ' איזגילוב

לפני: כב' ה שופטת קרן כהן

התובע
אולג וסילבסקי ת.ז. XXXXXX994
ע"י ב"כ עו"ד ויקטור פניושקין
-
הנתבע
מנחים איזגילוב ת.ז. XXXXXX169

פסק דין

התובע הגיש כתב תביעה כנגד הנתבע ביום 13.5.2014.

מעיון באישור המסירה שהגיש התובע לבית הדין עולה כי הנתבע קיבל את כתב התביעה ביום 21.5.2014.

כמו כן, ביום 16.7.2014 נמסרו לנתבע בקשה למתן פסק דין והחלטת בית הדין מיום 3.7.2014.

עד למועד זה לא הוגשו כתב הגנה ו/או תגובה לבקשה למתן פסק דין על אף שהמועד להגשתם חלף זה מכבר.

בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:
שכר עבודה בסך 11,047 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.9.2013 ועד לתשלום בפועל.
דמי הבראה בסך 5,535 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9. 9.2013 ועד לתשלום בפועל.
פדיון חופשה בסך 2,808 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.9.2013 ועד לתשלום בפועל.
הפרשות לפנסיה בסך 7,920 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9. 9.2013 ועד לתשלום בפועל.
הוצאות משפט בסך 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪. לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

ככל שתוגש בקשה לביטול פסק הדין שמורה זכותו של התובע לתבוע פיצויי הלנת שכר, כפי שנתבע בכתב התביעה.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ד, (14 ספטמבר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .