הדפסה

וונצובסקי ואח' נ' מתכת בע"מ ואח'

מספר בקשה:8
בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

תובע

דוד וונצובסקי

נגד

נתבעים

  1. קטיף חרושת מתכת בע"מ
  2. פאמטקס בע"מ שירותי רפואת חירום

החלטה

לאחר העיון בעמדות הצדדים, לנוכח הפערים בין חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים ומבלי לפגוע בזכות הצדדים להסתמך על חווה"ד של המומחים מטעמם , אני מורה על מינוי דר' נחמיה בלומברג , כמומחה רפואי מטעם בית המשפט  בתחום האורתופדיה ועל מינוי דר' אריה באואר כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה. 
במידה וקיימת מבחינת מי מהמומחים מניעה כלשהי מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

כ"א מהמומחים יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע ובמיוחד יתייחס ל:

האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי
הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים
להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת
מומחים. כל אחד מהמומחים  יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

בשלב זה וכמימון ביניים יישאו הצדדים בשכרם של המומח ים בחלקים שווים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של  המומחה בתחום האורתופדיה יעמוד על 5000 ₪ בתוספת מע"מ.
שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה יעמוד על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.
חלקו של התובע בשכ"ט המומחים יופקד בקופת ביהמ"ש תוך 20.
חלקה של הנתבעת בשכ"ט המומחים יועבר למומחים ישירות מיד עם דרישתם.
המזכירות לא תעביר למומחים את כתב המינוי בטרם ביצוע ההפקדה.
המומחים לא יחלו במלאכת הכנת חווה"ד בטרם קבלת כתב המינוי ממזכירות ביהמ"ש.
היה ושכרו של מי מהמומחים עולה על הסכום שנקצב, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין במידת האפשר תוך 60 יום מיום הבדיקה. 

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת
חוות הדעת והמומחים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים.

תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 30 יום קודם מועד הדיון. 

תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 15 ימים קודם מועד הדיון.

8. בשים לב למועדים שנקצבו, ישיבת קדם משפט בתיק זה תידחה ליום 3/3/16 בשעה 8:30.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ו, 27 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.