הדפסה

וונונו נ' צדיק

בפני:
כב' השופטת דורית פיינשטיין

התובע:
אלמוג יוסף וונונו

ע"י ב"כ עו"ד נילי שץ

נגד

הנתבעת:
אנה צדיק

ע"י ב"כ עו"ד אלדד אופק

החלטה

לפני בקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום בדימונה במחוז דרום, וזאת בהעדר סמכות מקומית.

העובדות הרלבנטיות לעניין:

התובע הוא עו"ד והנתבעת שכרה את שירותיו לצורך הגשת תובענה לביטול הסכם מכר. הסכם שכר הטרחה נערך ונחתם בירושלים ביום 5.7.10.

בכתב התביעה טוען התובע כי ביצע פעולות משפטיות שונות לבקשת הנתבעת, לרבות הגשת תביעה לבית משפט השלום בבאר שבע, ת"א 41926-12-10. כחלק מפעולות אלו נפגש התובע עם ילדיה של הנתבעת בירושלים וזאת כדי לקבל מהם ראיות לתיק, ולהקל על הנתבעת בניהול ענייניה.

ביום 17.7.12 הודיעה הנתבעת לתובע על כך שהיא מבטלת את ייצוגו בתובענה ועו"ד מאיר סוויסה הוא זה שייצגה מעתה והלאה.

התובע דורש את שכר טרחתו בהתאם להסכם ולעבודה שביצע, וזו התביעה שבפני.

התובע טוען כי לביהמ"ש השלום בירושלים סמכות מקומית לדון בתביעה, שכן הסכם שכר הטרחה נחתם בירושלים ונערכו פגישות בעיר זו.

הבקשה להעברת מקום הדיון לבית המשפט בדימונה:

הנתבעת טוענת כי בהתאם לס' 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 מרבית האינדיקציות מלמדות כי הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט בדרום:

המבקשת שכרה את שירותיו של המשיבה בקשר לנכס הממוקם בבאר שבע
הנתבעת עצמה מתגוררת בבאר שבע.
באר שבע היא המקום שנועד לקיום התחייבות בין הצדדים.
כל הפגישות בין הצדדים (למעט הפגישה של חתימה על הסכם שכר הטרחה) התקיימו בבאר שבע לרבות עם ילדיה של המבקשת.
התובע אף פעל למען הנתבעת במוסדות רשמיים שונים בבאר שבע.

הנתבעת גם טוענת כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת העברת ההליך לבית המשפט בדימונה, וזאת נוכח מצבה הבריאותי וההוצאות שיגרמו לה אם ההליך ישמע בירושלים.

תגובת המשיב לבקשה להעברת הדיון לבית המשפט בדימונה
ע"פ ס' 3(א)2 לתקנות סדר הדין האזרחי הסמכות המקומית נתונה לבית משפט השלום בירושלים שכן בירושלים נוצרה ההתחייבות בין הצדדים. הנתבעת עצמה אישרה כי הסכם שכר הטרחה נחתם בירושלים.

עם כריתתו של חוזה בין הצדדים חל עליו ס' 44 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973 הקובע את מקום הקיום לתשלום חובה שנובע מההסכם עצמו.

באר שבע אינה המקום שנועד לקיום ההתחייבות בין הצדדים ומ עולם לא נקבע בין הצדדים כי המקום שנועד לקיום ההתחייבות יהיה עיר זו. מדובר על פרט מהותי שהיה אמור להופיע בהסכם שכה"ט.

מאחר ועניינה של התובענה דנן הוא תביעה כספית לתשלום שכ"ט בגין הסכם לשכר טרחה שנחתם בירושלים אין קשר לכך שהתובענה אותה ניהל המשיב למען המבקשת עוסקת בנכס הנמצא בבאר שבע מאחר שזו לא תביעה במקרקעין.

תשובה לתגובה לבקשה להעברת הדיון:

הנתבעת חזרה על נימוקי הבקשה ושבה וטענה כי הגשת התביעה בירושלים נועדה להכביד עליה לנהל את ההליך ולהתגונן כראוי.

דיון והכרעה:
אפתח ואומר כי דין הבקשה להידחות, וגם לבית משפט זה יש סמכות מקומית לדון בתביעה כפי שיש לבתי המשפט במחוז הדרום. התביעה עסקינן אינה תביעה שבמקרקעין, ולפיכך חלה בענייננו תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), אשר קובעת כדלקמן:
"א. תובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים".

המקומות המפורטים לעיל ה ם אלטרנטיביים וכאשר מתקיימות מספר חלופות, רשאי התובע להגיש את תביעתו בכל אחד מבתי המשפט שלו יש סמכות, ואין עדיפות לאפשרות אחת על פני האחרות (ראו לעניין זה ע"א 572/76 יוספן נ' יוספן, פ"ד לא(1) 729). התובע מבסס את סמכותו המקומית של בית משפט זה לדון בתביעה על החלופה הקבועה בתקנות 3(א)(2) והוא מקום יצירת ההתחייבות. (ראו לעניין זה רעא 6920/94 יאיר לוי נ' צבי פולג , מט (2) 731 , רעא 11180/08 עיריית מודיעין- מכבים-רעות נ' ארד ד. הנדסה בע"מ [פורסם בנבו, 06/05/09] )..י

יוזכר כי אין חולק שהסכם שכר הטרחה נחתם במשרד התובע בירושלים, ומכאן שזהו "מקום יצירת ההתחייבות".

נראה כי נפלה שגגה בפני הנתבעת שכן בבחינת הסמכות המקומית לא נדרש בית המשפט לשאלה של "מירב האינדיקציות" או "מירב הזיקות", וטענה זו מכוונת ככל הנראה לטענת "פורום לא נאות". בעניין הסמכות המקומית יתכן ומספר מחוזות יהיו מוסכמים לדון בתביעה, ואז התובע הוא שיבחר את מקום התביעה שהולם את צרכיו. (ראו רעא (י-ם) 39263-11-10 אמנה, תנועת ההתיישבות של גוש אמונים נ' דגני שפירא ושות' - עורכי דין [פורסם בנבו, 05/01/11] ).

לאור כל האמור, אני קובעת, כי לבית משפט זה סמכות לדון בתובענה מכוח תקנה 3(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, ועל כן הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיב שכר טרחת בא כוחו בגין בקשה זו בסך 1,500 ₪ (כולל מע"מ).

החלטה בדבר המשך הליכים בתיק תינתן בנפרד.

ניתנה היום, כ"ו סיון תשע"ג, 04 יוני 2013, בהעדר הצדדים.