הדפסה

וולף ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח'

מספר בקשה:17
בפני
כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן

מבקשת

ד"ר וולף ברקת נעמי

נגד

משיבים

1. בנק לאומי לישראל בע"מ

2. פרופ' אורנה צישינסקי (הצד השלישי)

החלטה

ביום 13.7.14 בהתאם להודעת הצדדים עיכב בית המשפט הליכים בתיק זה למשך חצי שנה כאשר המשמעות היא שלמעשה חצי השנה חלפה וב- 10.2.15 הוגשה בקשה על ידי התובעת לקביעת מועד לשמיעת המשפט.
בבקשתה מבהירה התובעת כי עיכוב ההליכים מתאריך 11.1.12 (בהחלטה זו עוכבו ההליכים למשך שנה כאשר בהמשך עוכבו ההליכים לתקופה נוספת על פי בקשת הצדדים) נעשה על מנת לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה לומר את דברו, דהיינו האם מדובר בכספים שהם חלק מהעזבון ובשים לב לעובדה שהבנק אינו חלק מההתנהלות בבית המשפט לענייני משפחה.
התובעת מבהירה כי בתאריך 15.1.15 ניתן פס"ד על ידי כבוד השופטת שושנה ברגר ופס"ד זה קובע חד משמעית כי הכספים בחשבונות הבנק (בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ה"שופטים", קרית מוצקין ובנק דיסקונט לישראל בע"מ סניף קרית מוצקין) שייכים לעזבון המנוחה וכי על הצד השלישי להחזיר הכספים שנטלה מחשבונות המנוחה אצל שני הבנקים הנ"ל.
התובעת מתייחסת לפסק הדין בפנייתה, מציינת כי יש בדעתה לעתור לתיקון כתב התביעה כמתחייב מפסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת ברגר ומנתונים עובדתיים שהגיעו לידי התובעת לאחר ניסוח כתב התביעה, התביעה אינה חופפת את התביעות שנכללו בתביעת התובעת נגד הצד השלישי ואינה כוללת סעדים שהוענקו לתובעת בפסק דינו של בית משפט לענייני משפחה.

כמקובל ביקשתי את תגובת הצדדים.
בתגובתו המאוד מפורטת של בנק לאומי לישראל (הנתבע) הובהר כי אין המדובר עדיין בפסק דין סופי בהליך המקביל בבית המשפט לענייני משפחה. גם התובעת עצמה בפנייתה מדגישה כי בפסק הדין מיום 15.1.15 בבית המשפט לענייני משפחה נקבע כי על צד ג' להחזיר את כל הכספים שנטלה לאחר פטירת המנוחה. לטענת הבנק, בפועל התביעה כאן על עילותיה וסעדיה נבלעת במלואה בפסק הדין מיום 15.1.15 ובחיובים שהוטלו במסגרתו על צד ג' בתביעה כאן, דהיינו הבנק טוען לכפל פיצוי אך בכל מקרה עד להכרעה סופית של בית משפט לענייני משפחה אשר אף מינה מומחה לבדיקת גובה הסכומים, לא ניתן יהיה להתקדם בתיק.

הצד השלישי המשיבה מס' 2 מצטרפת לעמדת הבנק.

לאחר עיון בפסק דינה של כבוד השופטת ברגר, נחה דעתי כי הבקשה לקביעת מועד אינה מוצדקת וכי יש להמשיך ולעכב הליכים עד למתן פסק דין סופי של בית המשפט לענייני משפחה בתיק זה. הדבר ברור לאור החלטות בית המשפט ואף הסכמת הצדדים באופן שפסק הדין שניתן איננו סופי ואיננו מגדיר גם את כמות הכספים שעל הצד השלישי להחזיר לעיזבון.
עלי לציין כי לא נעלמה מעיני העובדה כי ישנה טענה של הבנק שלמעשה עם החזרת הכספים האמורים ייתכן והדרישה נשוא תביעה זו משמעותה כפל פיצוי, דבר שיביא לכך שתוגש על ידי הבנק בקשה לדחיית התביעה על הסף ואולם לא אקדים את המאוחר ואאפשר את סיום ההליך בבית משפט לענייני משפחה, כפי שמתחייב מהחלטות בית משפט קודמות ומהקשר הדברים.

אני מעכב הליכים בתיק זה עד 1.7.15 ומצפה לקבל הודעת הצדדים ככל שיהיה פסק דין סופי עד מועד זה.

יש להביא התיק בפני ביום 1.7.15 לשם מתן החלטות נוספות.

הבקשה לקביעת מועד דיון נדחית בשלב זה.

ניתנה היום, כ' אדר תשע"ה, 11 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.