הדפסה

וברמן(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

בפני
כב' השופטת מיכל ברנט

העותר

גיא וברמן (אסיר)

נגד

המשיבים

  1. משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
  2. מדינת ישראל

החלטה
כללי
העותר מרצה עונש מאסר בן 11 שנים החל מיום 21.9.2009 בגין עבירות קשירת קשר לרצח ועבירות סמים, מסווג לקטגוריה ב-1 ומלין על החלטת המשיבה שלא לשלבו בסבב חופשות.
השתלשלות העניינים
ביום 23.9.14 נדונה עתירתו של העותר בפני כבוד השופטת רג'יניאנו, במסגרתה הפנה ב"כ העותר לכך שהוסר שיוכו הארגוני של העותר וכי סיווגו שונה בהתאם מקטגוריה א' לקטגוריה ב-1. כן נטען, כי העותר הינו אסיר חיובי, פעיל וחיוני, עבר קורסים טיפוליים וחינוכיים וגורמי שב"ס העבירו לנציב המלצה חיובית בעניינו.

המשיבה התנגדה לחופשותיו של העותר על סמך עמדת משטרת ישראל ועל סמך מידע מודיעיני בעניינו של העותר.

כבוד השופטת רגי'ניאנו עיינה במידע (בפרט זה המסתיים בספרות 4879) וקבעה כי די בכך על מנת לקבוע שהחלטת הרשות סבירה ואין להתערב בה.

העותר הגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו (רע"ב 6847/14), ובמסגרת תשובת המשיבה עלה כי קיים חומר מודיעיני נוסף הקשור לידיעה 4879 שלא הובא לידיעת בית המשפט . בנסיבות אלה הסכימו ב"כ הצדדים כי הדיון בעתירה יוחזר לבית המשפט המחוזי.
זה הדיון שבפניי.

טיעוני הצדדים
ב"כ העותר טען, כי המידע המודיעיני עליו הסתמך בית המשפט הינו שגוי, כי שאר המידע בעניינו של העותר ישן (מתחילת שנת 2014) וכי אין לעותר קשרים פעילים עם עבריינים מחוץ לכלא.

ב"כ המשיבה טען כי אף שידיעה 4879 שהיתה בפני כבוד השופטת רג'יניאנו הוזמה (בידיעות שמספרן 736 ו-429), עדיין ניתן ללמוד ממנה אודות טיב קשריו של העותר עם העולם העברייני, וכן הוסיף כי קיים מידע נוסף שכבוד השופטת רג'יניאנו לא נתנה דעתו עליו לנוכח קיומה של אותה ידיעה 4879 וכן מידע חדש שנתקבל לאחר הדיון בפניה.
דיון והכרעה
משמעות סיווגו של העותר לקטגוריה ב-1 הינה כי כל חופשה מחופשותיו מותנית באישור משטרת ישראל (אמ"ן קמב"ס), וזו מתנגדת במקרה דנן ליציאת העותר לחופשה לנוכח מסוכנותו, יכולותיו הפליליות, קשריו וסכסוכיו.

עיינתי במידע המודיעיני שהוגש לי, ובפרט בידיעות 4879, 736, 429, 272 ו-778, ובאתי לכלל מסקנה ראשית - כי המידע שעמד בפני כבוד השופטת רג'יניאנו אינו "שגוי" כטענת ב"כ העותר, אלא הוזם באופן חלקי , ושנית – כי קיים מידע נוסף מן העת האחרונה, המצביע על המשך פעילות פלילית של העותר.

בנסיבות אלה, אין לומר כי נפלה שגגה תחת ידי הרשות עת הוחלט שלא לאשר חופשותיו של העותר.
לאור האמור, העתירה נדחית.

המזכירות מתבקשת לשלוח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ז טבת תשע"ה, 08 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.