הדפסה

ואהל נ' תימור ואח'

בפני כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד
תובעים
1. אילנית ואהל

נגד
נתבעים
1. גיל תימור

2. מ.א חוף אשקלון

הודעה על דיון ודרישה לתשלום שעור שני של אגרת ההליך

להווי ידוע לך שהדיון בהליך הנ"ל שבין הצדדים נקבע ליום 09 ינואר 2014 בשעה 08:30 בפני כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד.
 
הנך נדרש לשלם בקופת בית המשפט, את השיעור השני של אגרת ההליך בסך 2,550 ₪ לא יאוחר מאשר 20 ימים לפני יום הדיון.  
 
לסכום הנ"ל יתווספו בעת התשלום בקופת בית המשפט הפרשי הצמדה כחוק.
 
                                                                                                                            _____________________________________________________
 
אשור בדבר אי קיום הדיון וצו החזרת אגרה (שעור שני)
 
הואיל והדיון בהליך שנקבע להיום לא נתקיים מכיוון
 
_ שהצדדים התפשרו
 
_ שההליך בוטל ע"י מביאו
 
_ אחר
 
 * וניתן פסק דין בהתאם
 
הריני מצוה בזה להחזיר את השיעור השני של אגרת ההליך הנ"ל.

29 ספטמבר 2013