הדפסה

הרשות השיפוטית ברוסיה נ' שפסנוול

בפני
כב' הנשיאה השופטת דפנה בלטמן קדראי

המבקשת

הרשות השיפוטית ברוסיה

נגד

המשיב

אלכסנדר שפסנוול

החלטה

1. בפני בקשת הרשות השיפוטית ברוסיה ל המציא למר אלכסנדר שפסנוול (להלן- "העד") מסמכי כתב תביעה בהליך גירושין ולגבות ממנו עדות הדרושה לצורך הליך הגירושין המתנהל שם.

2. בהתאם לסמכותי לפי סעיף 16 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, אני מורה כי הליך גביית הראיות יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה.

3. התיק יובא בפני כב' סגנית הנשיאה השופטת רבקה מקייס לקביעת זהות המותב בפניו ייגבו הראיות.

4. המותב בפניו יתקיים ההליך יקבע מועד לגביית הראיות ביומנו, וכן ייתן, לפי העניין והצורך, הוראות באשר לאופן ניהול ההליך, זימון מתורגמן וכל הוראה הדרושה לקיומו על פי הבקשה ובהתאם לסדרי הדין.

5. הודעה על מועד גביית הראיות תישלח לעד על ידי מזכירות בית המשפט באמצעות הזמנה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט- 1999, בצירוף העתק מהבקשה על כל צירופותיה , וכן בצירוף החלטה זו והחלטות נוספות שיינתנו.

אישור אודות מסירת מסמכים אלה לידי העד יישלח לרשות השיפוטית ברוסיה באמצעות הנהלת בתי המשפט, לאחר ביצוע המסירה.

6. על הליך גביית הראיות יחולו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בישראל על פעולה משפטית מסוג זה.

7. החלטתי זו תישלח לרשות השיפוטית ברוסיה באמצעות הנהלת בתי המשפט.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ה, 18 מאי 2015, בהעדר הצדדים.