הדפסה

הרשות השיפוטית ברומניה נ' לוי Levy ואח'

בפני
כב' הנשיאה השופטת דפנה בלטמן קדראי

המבקשת

הרשות השיפוטית ברומניה

נגד

המשיבות

  1. שולה לוי
  2. בתיה רוט

החלטה

1. בפני בקשת הרשות השיפוטית ברומניה לגביית ראיות מגב' שולה לוי ומגב' בתיה רוט (להלן- "העדות"), הדרושות לצורך הליך גירושין המתנהל שם.

2. בהתאם לסמכותי לפי סעיף 16 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, אני מורה כי הליך גביית הראיות יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון.

3. התיק יובא בפני כב' סגנית הנשיאה השופטת רבקה מקייס לקביעת זהות המותב בפניו ייגבו הראיות.

4. המותב בפניו יתקיים ההליך יקבע מועד לגביית הראיות ביומנו, וכן ייתן, לפי העניין והצורך, הוראות באשר לאופן ניהול ההליך, זימון מתורגמן וכל הוראה הדרושה לקיומו על פי הבקשה ובהתאם לסדרי הדין.

5. הודעה על מועד גביית הראיות תישלח לכל אחת מהעדות על ידי מזכירות בית המשפט באמצעות הזמנה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט- 1999, בצירוף העתק מהבקשה, ללא השאלות אותן מבוקש להציג לעדות, וכן בצירוף החלטה זו והחלטות נוספות שיינתנו.

6. על הליך גביית הראיות יחולו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בישראל על פעולה משפטית מסוג זה.

7. החלטתי זו תישלח לרשות השיפוטית ברומניה באמצעות הנהלת בתי המשפט.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ה, 18 מאי 2015, בהעדר הצדדים.