הדפסה

הרשות השיפוטית בפולין נ' מנדלבאום

בפני
כבוד ה נשיאה השופטת דפנה בלטמן קדראי

המבקשת

הרשות השיפוטית בפולין

נגד

המשיבה

זהבה מנדלבאום

החלטה

1. בפני בקשת הרשות השיפוטית המוסמכת בפולין לגביית עדות מגב' זהבה מנדלבאום (להלן- "העדה") הדרושה לצורך הליך משפטי בענייני ירושה המתנהל שם.

2. בהתאם לסמכותי לפי סעיף 16 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, אני מורה כי הליך גביית העדות יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה.

3. התיק יובא בפני כב' סגנית הנשיאה השופטת רבקה מקייס לקביעת המותב בפניו תיגבה העדות.

4. המותב בפניו יתקיים ההליך יקבע מועד לגביית העדות ביומנו, וכן ייתן, לפי העניין והצורך, הוראות באשר לאופן ניהול ההליך, זימון מתורגמן וכל הוראה הדרושה לקיומו על פי הבקשה ובהתאם לסדרי הדין.

5. הודעה על מועד גביית העדות תישלח לעדה על ידי מזכירות בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, באמצעות הזמנה לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999, בצירוף העתק מהבקשה, ללא השאלות אותן מבוקש להציג לעדה, וכן בצירוף החלטה זו והחלטות נוספות שיינתנו.

6. על הליך גביית הראיות יחולו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בישראל על פעולה משפטית מסוג זה.

7. החלטתי תישלח לרשות השיפוטית המוסמכת בפולין באמצעות הנהלת בתי המשפט.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ה, 24 יוני 2015, בהעדר הצדדים.