הדפסה

הראל חברה לביטוח בע"מ נ' שטרול ואח'

בפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. יוסף שטרול
  2. פני שטרול

החלטה

בנסיבות ומשהנתבעים ממשיכים לא למסור כל תגובה, אני מורה על ביטול החלטתי מיום 15.9.15 ועל פתיחה מחדש של תיק בימ"ש זה.

בהמשך לצו השחזור שניתן ביום 26.4.15, עפ"י סמכותי שבתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים), תשמ"ד – 1984 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי במסמכי ובטענות הצדדים, אני נותן בזאת את החלטתי בדבר שחזור תיק בימ"ש זה, לפיה מסמכי תיק ביהמ"ש המשוחזר כוללים את המסמכים הבאים בלבד (שהם המסמכים שהתובעת הצהירה על קיומם, כאשר שני הנתבעים לא הגישו דבר לתיק, למרות המסירות האישיות המספקות שבוצעו לידיהם):

כתב תביעה מיום 24.11.16 ע"ס 1,863 ₪ בסדר דין מהיר של התובעת נגד שני הנתבעים (ללא כל נספחים לכתב התביעה!!). מקריאת כתב התביעה עולה שמדובר בתביעה בגין חוב כספי, שמקורו באי תשלום פרמיית ביטוח (דמי ביטוח) לפי פוליסת ביטוח שהתובעת הוציאה לנתבעים או למי מהם.
מסמך בכתב יד מאת הנתבע 1, שכנראה נחשב ככתב הגנה (התובעת מתייחסת אליו ככתב ההגנה).
בקשה מטעם התובעת למתן פס"ד בהיעדר הגנה נגד שני הנתבעים, בצירוף אישורי מסירה.
החלטת בית משפט מיום 27.2.06 (כב' הרשם צחי אלמוג, כתוארו אז) לגבי בקשת התובעת למתן פס"ד בהיעדר הגנה, שלפיה "לתיק הוגש כתב הגנה".

תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 7 לתקנות, לפיהן לא תישמע טענה כלפי שלמות התיק המשוחזר או כלפי מסמך שבו, נכונותו או קבילותו, אלא ברשות בית המשפט, שתינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו.

כעת מששוחזר התיק ולפיו מסמכיו המשוחזרים היה על בית המשפט לקבוע את התביעה לדיון, אבקשת מהמזכירות לנתב את המשך הטיפול (לרבות קביעת דיון מתאים) לפני הגורם השיפוטי המטפל, עפ"י סדרי העבודה.

המזכירות תשנה את כתובתם של שני הנתבעים הרשומה בתיק, לכתובתם העדכנית (שבה בוצעו המסירות האחרונות): רחוב ירושלים 23/6, בת ים.

המזכירות מתבקשת לשלוח החלטתי זו, בדואר רשום, לכל הצדדים בתיק.

ניתנה היום, ל' חשוון תשע"ו, 12 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.