הדפסה

הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' אביעד תעשיות בטון וטיט (1996) בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת גלית אוסי שרעבי

תובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעות

1.אביעד תעשיות בטון וטיט (1996) בע"מ
2.מגדל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפני תביעת שיבוב בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכב מתאונה מיום 10/12/13.

1. לטענת התובעת, בעוד רכב מבוטחה נסע בנתיב הימני, סטתה משאית הנתבעות, שנסעה בנתיב השמאלי, לכיוון רכב התובעת וגרמה לו לנזקים.
לטענת הנתבעות, נהג המשאית התעתד לפנות שמאלה, אלא שרכב התובעת ניסה לעבור מימין למשאית, בין המשאית לרכב שנסע לפניה, כשלו תקר בצמיג השמאלי ופגע במשאית.

2. העידו בפני שני הנהגים המעורבים בתאונה. כן הוצגו בפני טופסי ההודעה על מקרה הביטוח מטעם הנהגים ותמונות הנזק ברכב התובעת.

3. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בעדויות שבפני ובמוצגים שהוגשו, החלטתי לקבל את גרסת התובעת באשר לאופן התרחשות התאונה, מהנימוקים כדלקמן:

א. הנהג ברכב התובעת העיד כי נסע בנתיב הימני, כשבכוונתו לפנות ימינה בהמשך נסיעתו, שעה שהרגיש חיכוך בצידו השמאלי של הרכב. הנהג הצהיר כי לא ביקש לפנות שמאלה או לעבור לנתיב נסיעת המשאית. כן הצהיר הנהג כי התקר בצמיג נגרם בעקבות התאונה ולא קודם להתרחשותה. הוא שלל את גרסת הנתבעות כי איבד שליטה על רכבו קודם לתאונה בעקבות התקר בצמיג והצהיר כי גם לאחר התאונה הצליח להסיע את הרכב בשליטה מוחלטת, כהצהרתו.
עדותו עלתה בקנה אחד עם האמור בטופס ההודעה על מקרה הביטוח מטעמו, ת/1.

ב. מעדות נהג המשאית עלה כי הטענה לפיה, לרכב התובעת היה תקר בצמיג קודם להתרחשות התאונה, לא היתה אלא סברה שלו, שעה שהבחין בתקר רק לאחר התאונה. כמו כן, נהג המשאית אישר כי קודם לתאונה כלל לא הבחין ברכב התובעת. הדברים עולים בקנה אחד עם עדות נהג רכב התובעת, אשר הצהיר כי מיד לאחר התאונה אמר לו נהג המשאית כי כלל לא הבחין ברכבו בהעדר שדה ראיה תקין. נהג המשאית אף אישר כי גם הטענה לפיה רכב התובעת ביקש לעבור בין המשאית לבין הרכב שלפניו, הינה בגדר השערה.

ג. לכך יש להוסיף את העובדה כי הנתבעות נמנעו מלהציג את תמונות הנזק במשאית, הגם שנהג המשאית אישר כי עדיין ניתן לראות את הנזק שנגרם למשאית כתוצאה מהתאונה. הימנעות זו פועלת לחובת הנתבעות. אפשר שהיה בהצגת התמונות כדי לאפשר לבית המשפט לבחון את טענות הנהגים גם בשים לב לאופי הנזק במשאית ולמיקומו.

ד. לאור כל האמור ונוכח התרשמותי מגירסתו הסדורה וההגיונית של נהג רכב התובעת, כאשר טענת הנתבעות מבוססת על סברה והשערה בלבד, אני מקבלת את גירסת נהג התובעת באשר לאופן התרחשות התאונה, ומכאן אחריות הנתבעות לפיצוי התובעת בגינה.

4. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, לשלם לתובעת סך 16,410 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה מיום 08/01/14, בתוספת אגרת המשפט כפי ששולמה, שכר עד התובעת כפי שנפסק ושכ"ט עו"ד בשיעור 17.7% מהסכום האמור.
הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ' אדר תשע"ה, 11 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.