הדפסה

הפ"ב 12311-06-12 צישינסקי נ' בנצילביץ ואח'

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

הפ"ב 12311-06-12 צישינסקי נ' בנצילביץ ואח'

בפני :
כב' השופט אריאל ואגו

המבקש

ישראל צישינסקי
ע"י ב"כ עו"ד אלון ריחני

נגד

המשיבים

  1. ישראל בנצילביץ
  2. רמת נריה בית שמש בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד גלעד נרקיס

החלטה

בשלב לכאורי זה, ועל סמך כתבי הטענות, הטיעונים בבקשה להטלת עיקול, ובבקשה לביטולו, והמסמכים שצורפו, יש לומר שטיעוני המשיבים במישור היעדר אפשרות להטלת עיקולים על נכסי החברה המשיבה 2 אינם משכנעים כלל ועיקר.

מהחומר עולה ביסוס מובהק לטענה ולפיה החברה היתה חלק אינטגראלי של הליך הבוררות, אפילו בהיבט הפורמלי של מחויבות על פי הסכם הבוררות הכתוב, לא כל שכן מכח פועלן של אותן הלכות פסוקות, והספרות (לרבות אצל המלומדת פרופ' אוטולנגי), המכירות, בנסיבות מתאימות, בחיוב של יחיד או תאגיד, על פי פסק בוררות, גם אם אין חתימת אותו צד מופיעה במפורש על הסכם הבוררות.

על-פי סעיף 29 לחוק הבוררות, רשאי ביהמ"ש, כפי שנעשה כאן, להורות על עיקול נכסי בעל הדין שנגדו ניתן הפסק, או להורות על מתן ערובה למילוי הפסק. יוזכר, שלשונו ורוחו של סעיף זה נועדו להקל על מבקש העיקול, זה שלטובתו ניתן הפסק, ואפשר אפילו להגיש בקשה כזו בעל פה, תוך הענקת סמכות לפטור המבקש ממתן ערובה.

איני מביע דעה כרגע בדבר גורל הבקשות לאישור הפסק או לביטולו. לעת הזו קיים פסק בורר הנחזה להיות תקין ובעל נפקות. יש למבקש אינטרס לגיטימי להבטיח ביצועו, אם וכאשר יאושר.

אין מדובר בחיוב בסכומים "אסטרונומיים", ולמבקש אף לא נפסק חלק הארי של מה שדרש מלכתחילה.

יש להניח שאם תוצע ערובה מתאימה להבטחת הסכום דנן, או אפילו מרביתו, יאות המבקש להסתפק בכך, חלף קיום העיקולים, ואף בלית רצון טוב מצדו, ביהמ"ש יוכל לעשות האיזונים הראויים ולהחליט כמתבקש בנסיבות.

על המשיבים, ועל באי-כוחם לפעול כחוכמתם ברוח האמור. לעת הזו קשה לראות תרחיש שבו, לאחר דיון פרונטלי בבקשה, תתקבל החלטה אשר תבטל העיקולים מכל וכל, כפי שהתבקש, ומהנימוקים שצוינו בבקשה לביטולם, ועיקרם התקלה שנפלה כביכול בייחוס החוב שעפ"י הפסק לחברה המשיבה. עם זאת, היה ואתבקש לקבוע דיון, אעשה כן.

ראוי כי הצדדים יבואו בדברים לאלתר, וימצאו מנגנון ראוי והוגן ליישוב המחלוקת סביב הבטחת תשלום הפסק, ובכלל זה סוגיית העיקול, וטוב מזה – יגבשו מתווה של פשרה במגמה להסדיר את מכלול העניינים הטעונים הסדרה, ולחסוך בכך גם את הדיון בבקשות לאישור ולביטול הפסק.

עד החלטה אחרת, ועד התקבל בקשה או הודעה מהצדדים, אם ברוח האמור והמוצע, ואם במישור בקשה לקביעת דיון, ההחלטה הקיימת עומדת בתוקפה המלא.

המזכירות מתבקשת לשגר ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ב, 25 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2