הדפסה

הנדל נ' ***הנדיקום מערכות תוכנה ניידות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט אריאל צימרמן

מבקשת

רוזה רוזי הנדל

נגד

משיבים

  1. הנדיקום מערכות תוכנה ניידות בע"מ
  2. ירון יהושע רוזנטל
  3. מנחם שפירא

החלטה

המבקשת עתרה לצווים זמניים. הבקשה הועברה לטיפולי מן השופטים התורנים, כחלק מצוות הסעדים הזמניים. עוד לפני הגשת התגובה טענו המשיבים 1 ו-3 כי הסמכות בהליך מוקנית למחלקה לעניינים כלכליים, ולחלופין לבית המשפט המחוזי. המבקשת מצדה, בתגובתה מהיום, "מסכימה" כי הדיון יועבר לבית המשפט לעניינים כלכליים, וסבורה – בתגובה להצעתי מאמש – שאין מקום להורות על מחיקת ההליך, וזאת שכן נשאה כבר באגרה.

אין בדעתי להורות על העברת ההליך לבית המשפט לעניינים כלכליים, על מנת שלא יועבר עוד. הצדדים עצמם מותירים את שאלת הסמכות ללא עמדה חד משמעית (המשיבים – נוכח הצעתם החלופית, המבקשת, נוכח עמדתה המסויגת) , זולת עניין אחד, והוא הסכמה לכאורה שלבית משפט זה – אין סמכות. אין בדעתי, בכל הכבוד הראוי, לכפות על בית המשפט לעניינים כלכליים, על יומנו העמוס, דיון בהליך שייתכן כי שופטי ו הנכבדים יגרסו כי אינו אמור להתברר בפניהם. יתרה מכך, אין במחיקת ההליך תוך מתן האפשרות למבקשת להגיש את התובענה לבית המשפט המוסמך לשיטתה (שהיא עצמה אינה סבורה כי הוא בית משפט השלום), כדי לפגוע ממשית בזכויותיה , זולת נשיאה באגרה המינימלית שבתקנות.

התובענה נמחקת אפוא ועמה הבקשה לצו זמני. האגרה תוחזר למבקשת, בכפוף לתקנות. זכות המבקשת להגיש את תובענתה לבית המשפט המוסמך, וכל טענות הצדדים וזכויותיהם שמורות להם. לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג כסלו תשע"ד, 26 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.