הדפסה

המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין - בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ - כרמיאל

בפני
כב' הסגנית נשיא, השופטת שולמית וסרקרוג

המבקשת
המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין - בע"מ

נגד

המשיבה
חברת החשמל לישראל בע"מ - כרמיאל

החלטה

1. בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 ולאחר שעיינתי בבקשה, אני מוצאת כי היא מצריכה תשובה בכתב, במיוחד לאור ההליכים המרובים שהיו בין הצדדים מאז הגשת כתבי התביעה על ידי כל אחד מהם, לרבות הבקשות לסעדים זמניים.
במסגרת התשובה שתינתן, יש להתייחס בין היתר – על דרך פירוט כל ההליכים שהיו, ובאיזו מידה יש בהחלטה שניתנה ע"י כב' השופט ערן נוה, סגן נשיא, כדי לסתור את ההחלטה שניתנה בזמנו ע"י כב' השופט א' שחורי, החלטה מיום 16/8/11.

2. המבקשת תמציא עותק הבקשה לרבות עותק החלטה זו למשיבה בתוך 5 ימים מהיום, ותמציא לתיק ביהמ"ש, תוך המועד הנ"ל אישור המצאה כדין. בהעדר אישור המצאה, אשקול מחיקת ההליך.
התשובה תינתן תוך 20 ימים מהיום.
בתשובה יש להתייחס גם לאפשרות שהבקשה תדון כערעור.

הסדר הפקדת העירבון:
3. כדי שניתן יהיה לדון בבקשה כרשות ערעור, על המבקש להסדיר את נושא העירבון, בתוך 10 ימים מהיום.
לא יוסדר נושא העירבון בתוך המועד הנ"ל, אשקול דחיית הבקשה.
עם הסדרת נושא העירבון, ימציא המבקש הודעה מתאימה למשיבים, כדי שאלה יתנו תשובתם לבקשה.
המשיב לא ישיב לבקשה אלא לאחר שהמבקש המציא הודעה בכתב למשיב בדבר הסדרת נושא העירבון .
מודגש ומובהר כי כל בקשה לפטור מהפקדת עירבון או הקטנת שיעורו - גם אם הפניה נעשית מרחוק - על המבקש להפנות הבקשה לרשם בית המשפט, שאם לא כן, לא יטופל הנושא.

4. הפגרה תובא במניין הימים שנקבעו, והחלטה זו היא הוראה אחרת לצורך תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי.

5. אני קובעת את התיק למעקב בפני ליום 09/10/13.
בהעדר החלטה אחרת, תינתן ההחלטה/פסק-דין בהעדר ועותק יומצא לב"כ הצדדים.

המזכירות תמציא עותק ההחלטה לב"כ המבקש /ת ותצרף להחלטה הודעה בדבר הפקדת העירבון.
על ב"כ המבקשת לפעול כמפורט בהחלטה תוך הקפדה מרבית על המועדים שנקבעו.

ניתנה היום, ה' תשרי תשע"ד, 09 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.