הדפסה

המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן נ' הראל ואח'

מספר בקשה:1

לפני כבור
הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

1. המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן

נגד

משיבים

  1. איילון חברה לביטוח בע"מ
  2. שושנה הראל09292293

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבעים לא הגיש ו כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה ל הם כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע ים ביחד ולחוד לשלם לתובע:

סכום של 25,825.00₪ +סכום האגרה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ביום 30 אפריל 2015 ועד יום התשלום בפועל.
שכר טרחת עורך דין בסך 5000₪ כולל מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל

ניתן היום, י"ח אב תשע"ה, 03 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.