הדפסה

המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן ואח' נ' גהה בנמל חיפה בע"מ ואח'

לפני השופט יצחק כהן, סגן נשיא

התובע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י בא כוחו עו"ד א' עודה

נגד

הנתבעים
1. גהה בנמל חיפה בע"מ ח"פ 513854992

2. אומדן ניהול ונכסים בע"מ ח"פ 511744948
ע"י באת כוחה עו"ד רוית אנגל

3. עיריית חיפה נמחקה

הודעה לצד ג'

המודיעה
אומדן ניהול ונכסים בע"מ ח"פ 511744948
ע"י באת כוחה עו"ד רוית אנגל

נגד

הצדדים השלישיים

  1. מ.א. תבל בע"מ ח"פ 924336365
  2. גהה בנמל חיפה בע"מ ח"פ 513854992
  3. שמואל אשכנזי ת"ז XXXXX608

פסק דין חלקי

(בעניין ההודעה לצד שלישי)

1. הנתבעת מס' 2 הגישה הודעה לצד שלישי כנגד הנתבעת מס' 1 (חברת גהה בנמל חיפה בע"מ) וכן כנגד חברת מ.א. תבל בע"מ ומר שמואל אשכנזי (להלן - "הצדדים השלישיים").

2. הצדדים השלישיים, למעט מר שמואל אשכנזי, לא התגוננו מפני ההודעה לצד שלישי, הגם שלפי המסמכים שצורפו לבקשה שלפני, ההודעה לצד שלישי נמסרה להם כחוק, ולפי ההוראות המיוחדות שניתנו לעניין זה על ידי בית המשפט.

מר שמואל אשכנזי, אשר הגיש כתב הגנה, לא התייצב לדיונים, הגם שהוזמן להם כחוק.

3. לפיכך, הנני נעתר לבקשת באת כוח הנתבעת מס' 2, והנני מחליט כדלקמן:

(א) הנני מחייב את הצדדים השלישיים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעת מס' 2, חברת אומדן ניהול ונכסים בע"מ, כל סכום כסף שהנתבעת מס' 2 תחויב לשלם לתובע, המוסד לביטוח לאומי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מתאריך כל תשלום שיבוצע למוסד לביטוח לאומי ועד לתשלום בפועל לידי הנתבעת מס' 2.

(ב) הנני מחייב את הצדדים השלישיים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעת מס' 2, הוצאות משפט, כולל שכר טרחת עו"ד, בסכום כולל של 45,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, י"ז סיוון תשע"ה, 04 יוני 2015, בהעדר הצדדים.