הדפסה

המומחים לסיורי חוף ישראל בע"מ ואח' נ' צבי

מספר בקשה:2
בפני
כבוד ה שופטת תמי לוי יטח

התובעות

  1. עינת כספי
  2. המומחים לסיורי חוף ישראל בע"מ

נגד

נתבע

קרפל צבי

החלטה

בפני בקשת הנתבע לעיכוב ההליכים בתיק, בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח- 1968, ובהתאם לתניית בוררות החלה על הצדדים.
התובעות מתגדות לטענה כביכול חלה עליהן תניית בוררות כלשהי וזאת לאור ביטולו של הסכם המייסדים בהסכמת הצדדים.
על אף האמור, התובעות מבהירות כי ניתנה על ידן הסכמה לפנייה להעברת התיק להליך בוררות בפני עו"ד בועז שולמן. הצדדים אף השתתפו בישיבת בוררות ראשונה בפני הבורר הנ"ל.

ב"כ התובעות ביקש במסגרת תגובתו כי בית המשפט יורה על העברת התיק לבוררות, עיכוב ההליכים והשבת האגרה.

ברי כי ככל שהתיק יועבר לבוררות וההליכים בתיק יעוכבו, הרי שהתיק יישאר פתוח ולא ניתן יהיה להורות על השבת האגרה.

לחילופין, באפשרות התובעות לעתור למחיקת התביעה, אז לא תהא מניעה להורות על השבת האגרה בהתאם לתקנות.
ב"כ התובעות, יבהיר עמדתו בעניין, תוך 7 ימים מהיום.
התיק יובא לעיוני בעוד 8 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"ט חשוון תשע"ו, 01 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.