הדפסה

הלוי נ' נותנים תקוה ואח'

לפני: כב' ה שופטת קרן כהן

התובעת
מורן הלוי ת.ז. XXXXXX251
ע"י ב"כ עו"ד ישראל גור
-
הנתבעים

  1. נותנים תקוה ע.ר. 580424539
  2. נסים משה ת.ז. XXXXXX534
  3. דוד משולם ת.ז . 052906385
  4. שמואל משה ת.ז. XXXXXX206
  5. רפאל אסרף ת.ז. XXXXXX351

ע"י ב"כ עו"ד משה מורגנשטרן

פסק דין

התובעת עבדה אצל הנתבעת מיום 1.9.2010 ועד ליום 1.3.2013, שבו התפטרה בגין הרעת תנאים.

בדיון שהתקיים ביום 22.10.2014 הגיעו הצדדים להסכמות, כדלהלן:

הנתבעת 1 תשלם לתובעת סכום של 28,628 ₪ נטו כאשר מסכום זה ישולם סכום של 8,104 ₪ כפיצויי פיטורים.

הסכום ישולם בשלושה תשלומים באופן הבא: סכום של 10,000 ₪ ישולם עד ליום 22.11.2014, סכום של 10,000 ₪ ישולם עד ליום 22.12.2014 וסכום של 8,628 ₪ ישולם עד ליום 22.1.2015.

התובעת תחתום על כל הטפסים הנדרשים לצורך תשלום הסכומים האמורים.

הנתבעת 1 תמציא לתובעת טופס לשחרור כל הכספים המופקדים לרשותה בחברת הביטוח "מגדל" וכן אישור על תקופת העבודה וזאת עד ליום 22.1 1.2014.

היה ולא ישולם לתובעת מלוא הסכום המפורט בסעיף 2.1 הנתבעים 2 ו-4, יחד ולחוד, ישלמו את יתרת הסכום שלא שולם וזאת עד ליום 22.2.2015.

בנוסף הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה, ללא הנמקה, בדן יחיד, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בטווח שבין 20,000 ₪ ל-80,000 ₪ בגין הלנת שכר, פיצוי בגין נזק לא ממוני ושכר טרחת עו"ד.

לאחר שניתן להסכמות הצדדים תוקף של החלטה נשמעה עדותו של רואה החשבון של הנתבעת 1 – מר צבימי ברנד, הצדדים טענו טענותיהם ובאי כוחם סיכומו בעל פה.

לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפניי ולטענות הצדדים אני מחייבת את הנתבעת 1 לשלם לתובעת סכום של 28,000 ₪ ברוטו בגין הלנת שכר וכן סכום של 5,000 ₪ ברוטו כפיצוי בגין נזק לא ממוני.

הסכום ישולם בשישה תשלומים שווים חודשיים ורצופים החל מיום 22.4.2015 ובכל 22 לחודש שלאחריו.

כמו כן, תוסיף הנתבעת 1 ותשלם השתתפות בשכר טרחת עורך דין בסכום של 7,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין. הסכום ישולם בהמחאה לפקודת ב"כ התובעת כנגד חשבונית מס כדין.

הסכום ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים 22.2.2015 ו-22.3.2015.

היה והסכומים המפורטים בסעיפים 4 ו-5 לא ישולמו במלואם על ידי הנתבעת 1 , יישאו הנתבעים 2 ו-4 בתשלום יתרת הסכומים וזאת עד ליום 22.10.2015.

התובעת רשאית להמציא לנתבעת 1 בתוך 60 ימים ממועד קבלת פסק הדין החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שנפסק בסעיף 4 לעיל. לא תמציא התובעת החלטה של המס במועד האמור, ינוכה מס כדין.

משההליך הסתיים בפסק דין לפשרה תשיב המזכירות את האגרה לידי ב"כ התובעת בהתאם לתקנות.

ניתן היום, ב' חשוון תשע"ה, (26 אוקטובר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .