הדפסה

הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ נ' ארנסט ואח'

לפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן

תובעים

1. הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ

נגד

נתבעים
1. הלנה ארנסט

2. יבגני רויז

3. בת שבע שושן

4. נורית יצחק

5. ליודמילה סבטלוב

6. גרמן ליובוב

7. שוש צימבליסט

8. ארקדי בוז'ור

9. סבטלנה בוז'ור

10. שלי קדוש

11. עטירה ברלינרבלו

12. אסתר ליברמן

13. שלמה יעקב קריב

14. שמחה בלדוד

15. " הודנט " מרפאת שיניים

16. עידו עיצוב שיער

17. ע"מי גמזו עיצוב שיער

18. חנות "טוטו ציון"

19. חנות מכולת "מזון לי"

20. שקד איטל מרים

21. שחר וינברג

22. אילת מאימן

23. שושנה אשכנזי

24. מאיר גנוסר

25. עזריאל אלון

26. ברכה כהן

27. עידית גנוסר

28. אלכסנדר בראומן

29. דניאל בראומן

30. לאה וולפר לי

31. דוד אביבי

32. יצחק נוריה

33. לידיה גרינשטיין

34. ולדימיר מושקוביץ

35. גרמן ליובוב

36. אביטל אלוני

37. גנוסר כהן חברה לבנין בעמ

מינוי מומחה
 
א.ג.נ
הנני להודיעך כי כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן בהחלטתו/ה מיום _21.2.13_ מינה/תה אותך כמומחה .הנדסה מטעם בית המשפט. רצ"ב צילום ההחלטה הנ"ל.

אודה לכב' על המצאת חוות הדעת תוך 60 יום שכרך ישולם בהתאם להחלטת בית
המשפט.

יש לצרף לחוו"ד אישור על פטור ממס במקור.

אנא תשומת לבך לכך שהתיק קבוע לדיון ליום 03 יולי 2013, שעה- 09:00

העתק נשלח לצדדים ובאי כוחם

 הצדדים ובאי כוחם:

 התביעה : הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ
        שנקר אריה 2 תל אביב - יפו
ע"י ב"כ עו"ד אסף ורשה
טל': 03-XXXX600
ז'בוטינסקי 35 רמת גן
                                 ואחרים

ההגנה: הלנה ארנסט
ז'בוטינסקי 53 ראשון לציון
ע"י ב"כ עו"ד אדיר יראקצי
טל': 03-XXXX882
רוטשילד 55 ראשון לציון

פרטי המומחה :
יעקב דובדבני,

הופק ע"י עפרה שמריהו ביום 21 פברואר 2013 י"א אדר תשע"ג

לכבוד
בית משפט שלום , מדור גזברות
ישראל גלילי 5, ראשון לציון 75100
או באמצעות פקס' 03-XXXX658

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ מבקש להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק לחשבון הבנק שלי כמפורט להלן:

שם פרטי __________

שם משפחה ____________

ת.ז.

מס' חשבון
מס' בנק
מס' סניף
שם הבנק
כתובת הבנק

מעמד בתיק (נא להקיף בעיגול המתאים): נאשם / חשוד / תובע / נתבע / עד / ערב / מומחה / אחר ____________

לתשומת לב,
יש למלא את הפרטים בטופס ולהחזיר לבית המשפט.
פרטי החשבון חייבים להיות של החתום מטה.
במקרה של שינוי פרטי חשבון באחריות המבקש לעדכן את בית המשפט.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר
מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מביניהם.

הנני מצהיר שכל הפרטים שנרשמו בטופס זה הם נכונים:

תאריך ______ טל' בית _________ - _____ טל' נייד _________ - _____ חתימה ________

במידה ומדובר בחברה/מומחה יש להחתים בחותמת וחתימה