הדפסה

היכל נ' י.ש.ש. מתן שירותים משפטיים בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט אייל דורון

המבקש (התובע)
עזריאל היכל
ע"י עוה"ד אליהו עמר ואח'

נגד

המשיבות (הנתבעות)
1. י.ש.ש. מתן שירותים משפטיים בע"מ
ע"י עוה"ד מתי ידיד ואח'
2. דולי סרוסי
ע"י עוה"ד אחיקם גריידי ואח'

החלטה

בעניין: "בקשה מטעם התובע (הליכים מקדמיים) ובקשה ליתן צו לעיון בתיק הוצל"פ" (בקשה 17)

הבקשה בנוגע להליכים מקדמיים בכל הנוגע לנתבעת 2 -
הנתבעת 2 לא הגישה תשובה לבקשה, אף שהמועד לכך חלף לפני זמן רב והבקשה הומצאה לה. משהוגשה היום ע"י ב"כ התובע אסמכתא בדבר ההמצאה, הגישה הנתבעת 2 "בקשה להארכת המועד להשלמת ההליכים המקדמיים". אף שגם ללא הגשת בקשה זו היה מקום לקבל את הבקשה ככל שהדברים אמורים בנתבעת 2, בהעדר מענה כלשהו מצדה לפניות התובע בנוגע להליכים מקדמיים, הגשת בקשה מעין זו בעיתוי מעין זה מחזק עוד יותר את הנאמר בבקשה ומהווה למעשה הודאה בכך שהנתבעת 2 טרם מצאה לנכון להשיב תשובה כלשהי לפניות התובע.
רכיב זה של הבקשה מתקבל, וניתן צו כנגד הנתבעת 2 המורה לה ליתן תצהיר גילוי מסמכים כללי, תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים ביחס למסמכים שהתבקשו, וכן תצהיר תשובות לשאלון.

הבקשה בנוגע להליכים מקדמיים בכל הנוגע לנתבעת 1 -
הנתבעת 1 הגישה תשובה לבקשה, אולם מדובר בתשובה סתמית וכללית, הנעדרת התייחסות עניינית כלשהי לטיעון המפורט כדבעי שנכלל בבקשה, ואין בנאמר בה כל נימוק המצדיק שלא להיעתר לבקשה. העובדה שהנתבעת 1 טוענת כי כבר שיתפה פעולה כביכול ומסרה את המסמכים שבידה, נטול משמעות. גילוי מסמכים יש למסור בתצהיר ערוך כדין, בנוסח הקבוע בתוספת לתקנות, לרבות פירוט ביחס למסמכים שיצאו מידי בעל הדין ומה היה עליהם. ככלל, אין צורך להמציא מסמכים יש מאין. אך ככל שהמסמכים המבוקשים אינם - יש חובה להצהיר על כך מפורשות, בתצהיר ערוך כדין, ולא למסור גרסאות כלליות ועמומות במכתבים. הוא הדין בנוגע לשאלון. המסמך הבלתי מזוהה - ואף הבלתי חתום(!) - שצורף ע"י הנתבעת 1 הוא בוודאי אינו תצהיר, אף לא קרוב לכך. נוכח טענות התובע בדבר גרסה חדשה לחלוטין המוצאת בו ביטוי, קושי משמעותי זה מקבל משנה תוקף. מעבר לכך, ששאלות רבות שלטעמי הן רלבנטיות, לא זכו למענה כלל (לדוגמא זהות מנהלי החשבונות ו/או רו"ח במועדים הרלבנטיים, שאלות 38-39) או שזכו למענה מתחמק (לדוגמא - קיצונית עד כדי אבסורד - זהות הצדדים להלוואה, שאלה 3).
רכיב זה של הבקשה מתקבל, וניתן צו כנגד הנתבעת 1 המורה לה ליתן תצהיר גילוי מסמכים כללי, תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים ביחס למסמכים שהתבקשו, וכן תצהיר תשובות לשאלון (למען הסר ספק, גם ביחס לאותן שאלות שכביכול ניתנה להן תשובה באותו מסמך בלתי מזוהה ובלתי חתום).

הבקשה בנוגע למתן צו לעיון בתיק ההוצל"פ -
הנתבעת 2, כאמור, לא הגיבה כלל לבקשה.
הנתבעת 1 לא התייחסה לרכיב זה בבקשה ולא טענה כנגדה מאומה.
לא ניתן לחלוק על כך שההליכים בתיק ההוצל"פ רלבנטיים במישרין למחלוקות נשוא התביעה.
גם רכיב זה של הבקשה מתקבל.

לסיכום –
הבקשה מתקבלת במלואה.
ניתן בזאת צו המורה לשתי הנתבעות ליתן בתצהירים ערוכים כדין מענה ראוי ומפורט לדרישות גילוי המסמכים ולשאלונים שהועברו אליהן. הנתבעות יעשו כן תוך 14 יום מהיום.
ניתן בזאת צו המתיר לבאי כוחו של התובע, עו"ד נילי הראלי או עו"ד אחר ממשרד עמר, או כל מי מטעמם, לעיין ולהעתיק את תיק ההוצל"פ שמספרו 02-XX649-13-1 בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה.
הנתבעת 1 תשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 585 ₪.
הנתבעת 2 תשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 585 ₪.
סכומים אלה ישולמו תוך 14 יום מהיום וללא קשר לתוצאות המשפט.

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ו, 14 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.