הדפסה

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א)בע"מ נ' האנייה M/V "EDEN

בפני
כב' השופט רון סוקול

בעניין
האוניה M/V EDEN
בכינוס נכסים

התובעת
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א)בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אפרים גלסברג

נגד

הנתבעים
1. האוניה M/V EDEN
ע"י עו"ד י' גולדברג

2. ויקטור טל
ע"י ב"כ עו"ד יוסף גבריאלי

החלטה

1. בקשה למתן הבהרה לפסק הדין שניתן ביום 28.1.2014 בגדרה עותר ים בעלי האנייה להבהיר כי מכירת הספינה לחברת גל-ים עבודות ימיות בע "מ לא בוטלה. כונס הנכסים לא הגיב עד כה לבקשה.

2. הבקשה שבפניי הוגשה על מנת לסייע לבעלי האנייה בהליכים מש פטיים שונים המתנהלים בינם לבין אחרים, לרבות חברת ר.ש.מ.ג. ניהול בע"מ, בגדרם הועלו טענות שונות לגבי זכויות הבעלים בספינה.

3. מעיון בתיק עולה כי ביום 28.1.2014 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהושג בין התובעת, החברה הכלכלית לאילת (ח כ"א) בע"מ לבין מי שהתייצב בשם בעלי האנייה.

4. ביום 5.3.2015 נשלחה על ידי הצדדים בתיק הודעה, עליה חתמו כונס הנכסים שמונה לאנייה, עו"ד א. גלסברג, ובא כוח הבעלים עו"ד י' גול דברג, שבה הודיעו כדלקמן:

" 1. התובעת מודיעה כי הנתבעת סילקה את חובה לתובעת.
2. מבוקש להורות על שחרור האונייה ממעצר. מצ,ב צו שחרור פורמאלי.
3. מבוקש להורות על ביטול כינוס הנכסים ולשחרר את הכונס עו"ד אפרים גלסברג מתפקידו.
4. מאחר וגל ים עבודות ימיות בע"מ הודיעה לכונס הנכסים כי לא רכשה בסופו של יום את הספינה והכונס החזיר לה את הפיקדון, לפיכך מבוקש להורות על ביטול הצו המורה על רישום הספינה על שם חברת גל-ים עבודות ימיות בע"מ".

5. לבקשה זו ניתן תוקף שיפוטי בהחלטה מיום 5.3.2014. ביום 9.3.15 תוקנה טעות סופר בהחלטה. בהתאם נקבע כי בוטלה כל החלטה על מכירת האנייה בידי הכונס לחברת גל-ים עבודות ימיות בע"מ.

6. צריך להבהיר כי לאור ההודעה בבקשה 17 ולפיה בעלי האנייה סילקו את החוב לתובעת, שוחררה האנייה ממעצר, ושוחרר כונס הנכסים מתפקידו. בהודעה בבקשה 17 הבהירו הצדדים כי חברת גל – ים עבודות ימיות בע"מ לא רכשה את הספינה, והכונס אף החזיר לה את הפיקדון שהופקד להבטחת עסקת הרכישה.

7. הטענה כי נפלה טעות בהודעת הצדדים לא ברורה לי שהרי על ההודעה חתם גם בא כוח האנייה. יתרה מזו, מכירה על ידי כונס אינה מתיישבת עם ביטול מינויו של הכונס וסילוק החוב על ידי הבעלים. משסילקו הבעלים את החוב, הם זכאים לקבל חזרה את הזכו יות בספינה, וכך הודיעו הצדדים בבקשה 17. ככל שהבעלים או מי מטעמם מכר את האנייה לקונה אין לדבר כל ביטוי בשרשרת ההודעות שנשלחו לבית המשפט.

8. על כן הבקשה להבהרה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ה, 01 יוני 2015, בהעדר הצדדים.