הוצאה לפועל – עורך דין איתמר כהן

הדעה הרווחת בכל הקשור בהוצאה לפועל היא, שבסיטואציה בה חייב אדם כסף לחברו ואינו משלם, יכול חברו לתבוע אותו, לקבל פסק דין ועם פסק הדין לפתוח כנגד החייב הליכי הוצאה לפועל שבמסגרתם ניתן להטיל, בין היתר, עיקולים על חשבונות בנקים, להוציא צווי עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על חידוש רישיון נהיגה, מאסר, חיפוש ועוד. מן הסתם מדובר בהליכים אשר מומלץ לבצע באמצעות עורך דין הוצאה לפועל, על מנת למקסמם.

עם זאת, הטעות הנפוצה נעוצה בחשיבה שישנו צורך בפסק דין על-מנת לפנות להוצאה לפועל ולהטיל הגבלות על חייבים. חוק הוצאה לפועל קובע שבמקרים מסוימים ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב מבלי לפנות כלל לבית המשפט.

דוגמה למקרה שכזה הינה תביעה על סכום קצוב - ככול שהחוב נובע מסכום קצוב (סכום הניתן לחישוב אריתמטי פשוט) וישנה ראיה בכתב לקיום החוב, ניתן לפתוח בהליך הנקרא בקשה לביצוע תביעה על סכום לפי סעיף 81א1 לחוק הוצאה לפועל. חשוב להדגיש שבמקרה שכזה, ניתן לפתוח בהליך רק לאחר מתן התראה לחייב, בכתב ובדואר רשום, לפיה אם לא ישלם את חובו בתוך 30 ימים מיום משלוח התראה, תוגש נגדו בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב.

דוגמא נוספת הינה תביעה לביצוע שטר או שיק. אוחז בשטר רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע השטר, לצרף את השטר המקורי והעתקים ממנו ומהבקשה לביצוע (כמספר החייבים) ולפתוח בהליכים כנגד החייב. בניגוד לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, בה נדרש הזוכה להתריע 30 ימים טרם פתיחת ההליך, ככול שמדובר בתביעה לביצוע שטר יש להתריע בפני החייב על הכוונה לפתוח בהליך 20 ימים טרם פתיחתו, בכתב ובדואר רשום.

כמובן, הגשת בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ו/או בקשה לביצוע שטר ללשכת הוצאה לפועל אין משמעותה שעל החייב לשלם. לאחר הגשת הבקשה, מוקנית לחייב הכופר בחבותו הזכות להגיש התנגדות לבקשות אלה (למשל בטענת פרעתי). התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל תוך 30 ימים מיום שהומצאה לחייב אזהרה ובתביעה לביצוע שטר תוך 20 ימים כאמור.

במקרים בהם מוגשת התנגדות בזמן, יעכב רשם הוצאה לפועל את ההליכים ויעביר את התנגדות לבית משפט, שם ינוהל דיון בסדר דין מקוצר בבקשה ויראו את מגיש הבקשה כתובע ואת הכופר בחבותו כנתבע כשהתנגדותו כמוה כבקשת רשות להתגונן.

איתמר כהן - משרד עורכי דין, עוסק דרך קבע בתחום ההוצאה לפועל, גבית חובות בהוצאה לפועל, ייצוג זוכים בהוצאה לפועל זוכים, ייצוג חייבים והגשת התנגדויות, הן בלשכות הוצאה לפועל והן בבתי משפט. משרדי מתמחה בתחום ההוצאה לפועל ולזכותו רשומות לא מעט הצלחות וניצחונות בתחום זה.

באתר משרד עורכי הדין איתמר כהן תוכלו למצוא מאמרים רבים בתחום הוצאה לפועל, פרסומים רבים בנושא הליכים המבוצעים בהוצאה לפועל, פרוצדורות וכתבות תוכן. כך למשל, תמצאו כתבות מפורטות בעניין תביעה על סכום קצוב, תביעה לביצוע שטר ועוד.

לקביעת פגישת יעוץ עם עורך דין הוצאה לפועל, איתמר כהן, ניתן להתקשר לטלפון 03-6411550 ולחלופין לפנות במייל שכתובתו [email protected]

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית או מתן ייעוץ משפטי בתחום ההוצאה לפועל.