הדפסה

הועד האולימפי הבינלאומי . ואח' נ' סטודיו קרמיקה בע"מ ואח'

תיק אזרחי 7756.07.14

לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

התובעים: 1. הוועד האולמפי הבינלאומי
2. הוועד האולימפי בישראל
נ ג ד
הנתבעות: 1. סטודיו קרמיקה בע"מ
2. אנדרומדיה תקשורת בע"מ [נמחקה בהסכמה]
3. אנדרונט בע"מ
בשם התובעים: עו"ד שמעון צֶ'רטוֹב
בשם הנתבעות 1 ו-3: עו"ד לירון פּרמִינגר

פסק-דין
1. בישיבת יום 14.7.2014 הודיעו בעלי הדין לבית-המשפט כדלקמן:
"עו"ד צֶ'רטוֹב + עו"ד פּרמִינגר:
אחרי שהתייעצנו מחוץ לאולם המשפטים, אנחנו מודיעים לבית-המשפט כי על-מנת להימנע מניהול הליכים משפטיים והוצאות, הסכימו הצדדים כדלקמן:

1. הסכם זה יחול על התובעים, הנתבעת 1 וחברת "אנדרונט בע"מ", ח.פ. 514498450 (להלן: "הנתבעות"). הצדדים מבקשים לראות את כתב-התביעה כמתוּקן, כך שחברת "אנדרונט בע"מ", ח.פ. 514498450 תצורף כנתבעת 3, והתובענה כנגד הנתבעת 2, תימחק. ייראו את כתבי בי דין שהוגשו עד עתה מטעם הנתבעת 1, כמוגשים גם מטעם הנתבעת 3. יוגש ייפויכוח בכתב לתיק מטעם הנתבעת 3 לטובת בא-כוח הנתבעת 1.

2. הנתבעות מסכימות שלא לעשות שימוש בסימן נשוא התביעה (נספח 1 לכתב-התביעה; להלן: "נספח א' להסכם זה").

3. הנתבעת 1, תשנה את הלוֹגוֹ המפורט בנספח א', באופן שלא יהיה דומה לסימן המסחר של הוועד האולימפי, נשוא התובענה.
בתוך 4 ימים מהיום, תציג הנתבעת 1 לתובעים שלושה-ארבעה עיצובים חדשים, על-מנת שהתובעים יבחרו את הלוֹגוֹ המקובל עליהם, כאשר בחירה זו מהווה את אישור התובעים לכך שהלוֹגוֹ אינו מפר את סימנם. היה ולא יסכימו הצדדים על הלוֹגוֹ החדש, תובא המחלוקת להחלטת בית-משפט נכבד זה, והחלטתו תחייב את הצדדים.

4. הנתבעת 1 מתחייבת להסיר, בתוך 48 שעות, את הלוֹגוֹ מנספח א' מאתר האינטרנט, לרבות אתר הנתבעת 1, וּמתוך סרטוני הפרסומת באתר "Youtube" וּבטלוויזיה, וּמהשילוט התלוי בנקודות המכירה וסניפי הנתבעת 1, כמפורט בנספח 5 לתגובה לבקשה לסעד זמני.

5. לוח-זמנים להסרה מלאה של הלוֹגוֹ ייקבע לאחר הסכמת הצדדים על הלוֹגוֹ החדש.

6. הצדדים מבקשים מבית-המשפט הנכבד לתת תוקף של פסק-דין/החלטה להסכמות הצדדים כאן."

2. בהחלטה שניתנה במעמד הצדדים במועד הנ"ל, ניתן תוקף של החלטה להודעות דלעיל.

3. בהחלטתיּ מתאריך 12.10.2014 נכתב:
"בהמשך להחלטה בהסכמה מיום 14.07.14, לאחר שנתתי דעתי לתיעוד המפורט שהוגש על-ידי באי-כוח בעלי-הדין, ומכוח הסכמת הצדדים בסעיף 3 סיפא להסכמה מיום 14.7.14, אני קובע, כי אין מניעה לכך שהנתבעות יעשו שימוש בעיצוב-לוגו-סמליל, שהובא כמס' 3 מלמעלה בנספח לבקשת הנתבעות לבית-המשפט (ברקוד 185154524), ובתנאי שהצבעים שבהם יעשה שימוש יהיו שונים מאלה שבסימן התובעות.
עם קבלת הודעה על ביצוע האמור לעיל לרבות כל יתר ההסכמות מיום 14.7.14, אתן תוקף של פסק-דין להסכמות הנ"ל ולאמור בהחלטתי הנוכחית."

4. בשׂים-לב לכך שלא התקבלו הודעות נוספות מאת בעלי-הדין עד היום, אני מניח שניתן לראות בהחלטות דלעיל כמסיימות את הטיפול בתיק. אני נותן בזאת תוקף של פסק-דין להחלטות הנ"ל וּלהודעות הצדדים המונחות ביסודן, ואשר מהוות, יחדיו, חלק בלתי-נפרד של פסק-דין זה גופו. אין צו בדבר הוצאות.

ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ה, 11 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.