הדפסה

ה"פ 35863-10-11 יוסיבוף ואח' נ' מיכאילוב ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ה"פ 35863-10-11 יוסיבוף ואח' נ' מיכאילוב ואח'

בפני
כב' השופטת איילה גזית

המבקשים

1.גבריאל יוסיבוף
2.ג.י. (יוסיפוב) יהלומים בע"מ

נגד

הטוענים

1.אדי מיכאילוב
2.מרגרטה מיכאילוב
3.עזבון פרידה ז"ל מיכאלוב
4.עו"ד ערן אליהו פלס

פסק דין

המבקשים הגישו בקשה להורות להם אופן חלוקת הכספים בין הטוענים 1-3 לעומת הטוען 4.

המבקשים טוענים כי בינם לבין הטוענים 1-3 נכרת הסדר חוב, אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 23/05/10.

המבקשים טוענים כי הטוענים 1-3 הודיעו להם כי ברשותם יתרת ההמחאות והשטרות שיש להחזיר למבקשים, וזאת כנגד יתרת התשלומים לפירעון החוב, ישירות אליהם, ולא באמצעות הטוען 4.

המבקשים טוענים כי הטוען 4 דרש להעביר אך ורק לידיו הנאמנות את יתרת התשלומים לפי הסדר החוב, וטען כי קיים הסדר שכר טרחה, אשר נרשם בו סעיף של המחאת זכות לטובתו.

על כן, פנו המבקשים בבקשה לטען ביניים לבית המשפט.

הטוענים 1-3 טוענים כי בינם לבין הטוען 4 קיים הסכם שכר טרחה, אשר קובע באופן ברור את גובה שכר הטרחה המגיע לטוען 4, והטוען 4 קיבל את מלוא שכר טרחתו בהתאם להסכם, ומאחר והטוענים 1-3 מחזיקים בהמחאות שאמורות לחזור לידי המבקשים, אין כל סיבה שהטוען 4 יחזיק בכספים השייכים לטוענים 1-3.

הטוען 4 טען כי יש להורות למבקשים להמשיך ולהעביר לו את הכספים בהתאם לסעיף 11 להסדר החוב, ובית המשפט, איננו מוסמך בהליך של טען ביניים לשנות את הוראות פסק הדין שניתן ביום 23/05/10.

הטוען 4 טען כי הגיש תביעה כספית כנגד הטוענים 1-3 לבית המשפט, בגין תשלום שכר טרחתו (תיק אזרחי 39849-09-11).

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, ועיינתי בבקשה על נספחיה, ובהודעות הפרטים על נספחיהם, אני קובעת כי על המבקשים להעביר את הכספים שבידיהם לטוען 4 , בנאמנות.

ב"כ המבקשים טען כי בעבר העבירו המבקשים את הכספים לטוען 4, וכיום יש להעביר את הכספים לטוענים 1-3 שבידיהם מצויות ההמחאות, שהמבקשים אמורים לקבל חזרה.

ב"כ המבקשים טען כי סעיף 11 להסדר החוב, בוטל בהסכמת הצדדים, אולם, לא הוצג בפני בית משפט זה כל פסק דין המבטל את הוראות סעיף 11 ו – 12 להסדר החוב, שקיבל תוקף של פסק דין.

על פי סעיף 11 ו – 12 להסדר החוב, שקיבל תוקף של פסק דין, יש להעביר את התמורה לידי הטוען 4 בנאמנות, והטוען 4, הנאמן לקבלת התמורה, יעביר את התמורה לידי הנושים.

מדובר בהסדר חוב שקיבל תוקף של פסק דין, ויש מקום לקיים את הוראות פסק הדין.

לו חפצו הצדדים להסדר חוב, דהיינו: המבקשים והטוענים 1-3, לשנות מהוראות הסדר החוב שקיבל תוקף של פסק דין, היה עליהם לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה, ולקבל פסק דין שונה מזה שקיים בפועל נכון להיום בין הצדדים.

אין אפשרות להתעלם מהוראות סעיפים 11 ו – 12 להסדר החוב שקיבל תוקף של פסק דין, וקובע את מנגנון העברת הכספים לידי הטוען 4, ואין המבקשים רשאים לפעול שלא בהתאם להוראות פסק הדין.

אשר לטענות הטוענים 1-3 וטענות טוען 4 בעניין שכר הטרחה , טענות אלה ידונו במסגרת התביעה שהגיש הטוען 4, בתיק אזרחי 39849/09/11, בבית המשפט השלום בתל אביב.

אשר על כן, לאור כל הנימוקים לעיל, המבקשים יעבירו את הכספים נשוא הבקשה לידי הטוען 4 בנאמנות, בהתאם לסעיפים 11ו – 12 להסדר החוב שקיבל תוקף של פסק דין.

הכספים יועברו בתוך 45 ימים מהיום.

ניתן בזה צו גודר כלפי כל אחד מהטוענים כנגד המבקשים לגבי הכספים נשוא הבקשה.

בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.
המזכירות תבצע סגירת תיק.

ניתן היום, ב' שבט תשע"ב, 26 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 3