הדפסה

ה"פ 12361-07-11 אלברט מסעדה ומעדניה בע"מ ואח' נ' ח.מ. חולון מוטורס החזקות (1996) בע"מ ואח'

בית המשפט המחוזי מרכז
ה"פ 12361-07-11 אלברט מסעדה ומעדניה בע"מ ואח' נ' ח.מ. חולון מוטורס החזקות (1996) בע"מ ואח'

08 יולי 2011

לפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף

המבקשים

  1. אלברט מסעדה ומעדניה בע"מ
  2. י. שמעון ניהול והחזקות בע"מ
  3. סיל מסעדות בע"מ
  4. יוסף שמעון

נגד

המשיבים

  1. ח.מ. חולון מוטורס החזקות (1996) בע"מ
  2. מוסך מרכזי לרכב יפני חולון בע"מ
  3. חרמש שירותיים משפטיים בע"מ

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשים – עו"ד ארז ללקין ועו"ד גבע
ב"כ המשיבים – עו"ד עמית הראל

פרוטוקול
ב"כ המבקשים
לשאלת בית המשפט, אני משיב כי כפי שמפורט בבקשה, עד לפני מספר ימים המבקשים סברו שההסכם בין הצדדים יכובד.
לאחר שהגיע שוטר למסעדה ביום ב' האחרון, ומר שמעון הרים טלפון לנציג מאת המשיבה שכעת לא נמצא באולם ואז התברר לו שההסכם בין הצדדים הופר.
במובן מסוים ברור שזה נראה בעייתי להגיש את הבקשה כעת, אבל לפעמים הדברים מחזקים דווקא את מה שאומר מר שמעון, הוא היה בטוח שיעמדו בהתחייבויות, הוא משלם שכירות, וגם את הנכס שהוא מכר הוא ממשיך להפעיל ומשכירים אותו לאשתו, והוא בהחלט "התעורר" רק היום ראשון האחרון וחיפש עורך דין.
אני בטוח שאם מרשי ידע שכך יהיו פני הדברים הוא היה פונה לפני כן לעורך דין.

ב"כ המשיבות
אתמול, כשקיבלנו לפנות ערב את הבקשה, תהיתי עד להיכן יגעו הטענות הללו. לא ציינו את הדבר הכי חשוב, מנסים כביכול להציג מצב שאותו הסכם מכר לכאורה נועד לכיסוי חובות השכירות, אבל שכחו להציג כי ביום 05.01.11 מפתח תיק משכון בגין אותו נכס חלקה 67, החנות הסמוכה, יש הסכם הלוואה, הסכם משכנתא שכתוב בטאבו, בעקבות אותה בקשה למימון משכון הגיעו עם האדם להסכמה על מנת למנוע הוצאות מיותרות.
למען הסר ספק, אני מפנה את בית המשפט להסכם המכר נספח ח', סעיף 4.2. להסכם, כתוב שם עניין התמורה וכתוב מפורשות כי מדובר על תמורה בגין חובות עם החברה שאיתה יש את ההסכם הזה.
מוגשים מטעם המשיבות בקשה למימון משכנתא והסכם הלוואה ביחס לנכס הסמוך (מעדנייה).
בגין אותו חוב של 1.2 מיליון ₪ הגיעו להסכמה שמסכום זה ירדו 950,000 ₪, פירוט קיזוז החובות מפורט שם.
במקרה שזה אנחנו עוסקים בכלל בחברה אחרת, היא החברה שמבקשת בעצם לפנות את חלקה 36, כל מאמירות הסרק האלה לא נאמר לעולם שלא יהיה פינוי. הוא קיבל מסירות כדין, אזהרה על תיק ה-הוצל"פ.
אני לא מבין איך ניתן לטעון היום את הטענות הללו.
בחודש הזה, כבר לא עומדים בהסכם, אני מפנה להסכם השכירות וגם שם מצוין שצריך לשלם בכל ראשון לחודש, אני מפנה בעניין זה לסעיף 7.3 להסכם השכירות.
חוב העבר עדיין עומד גם הוא פתוח, לא שולם סכום של 154,000 ₪ שלא שולמו בגין דמי השכירות.
אם בית המשפט יראה את ההמחאות שצירפו לבקשה, לבוא ולהגיד היום שישנן הסכמות, זה לא נכון, זה שנאלצנו לקבל שכירות כי הליכי הפינוי לוקחים זמן, זה לא אומר שהיו בינינו הסכמות, במיוחד שאנחנו נמצאים היום בבקשה שמוגשת בחוסר תום לב מוחלט במעמד צד אחד.
הלוואה נוספת שבגינה ההסכם הזה נעשה לא מציינים אפילו.

ב"כ המבקשים
התביעה הוגשה בגין חוב של חמישה חודשי שכירות, 150,000 ₪.
לאחר שהוגשה התביעה פנה מר שמעון לנציגי המשיבות וניהל איתם מו"מ, והמשיך לעבוד.
המסעדה מחוברת משני חלקים, באותו שלב, אמרו לו למכור את הנכס ולהישאר במקום, ושהחוב של ה-150,000 ₪ יימחק.
לעניין טענות חברי, לטענתנו יש שמאות לשני הצדדים, הוא מוכר בחצי מיליון ₪ פחות, מאז ינואר משולמים דמי השכירות, המסעדה עובדת. תיק הוצל"פ נפתח חודש וחצי אחרי חתימת אותו הסכם.
ביום 24.01.11 נחתם הסכם המכר ובלי שהוא יודע הם רצו לפתוח הליך הוצל"פ, וההתראה הגיעה אליו בסופו של דבר רק בחודש מאי. בכתב התביעה של הפינוי שלחו מכתב התראה שתובעים, ואחרי שלושה ימים הגישו תביעת פינוי, אני מפנה לסעיף 19.2 להסכם השכירות. אם היו נותנים לנו שיהוי לפני תביעת הפינוי לשלם 150,000 ₪ היינו עושים זאת. אנחנו נשלם את השכירות, אבל אני מבקש שהסכום של 150,000 ₪ צריך להימחק כפי שנכתב בהסכם. הם לא תבעו את הסכום של ה-150,000 ₪. הם רק רוצים פינוי. תשלום של כל הסכום הזה יהווה מכשול בעבורנו והם יודעים זאת.

ב"כ המשיבות
כל מה שיש בטענות חברי זה מה שמספר מרשו על המסמכים בכתב, המבקשים אומרים שכעת אין להם כסף, מבקשים לעבוד מספר חודשים נוספים ורק לאחר מכן לשלם את השכירות. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעוד מספר חודשים במצב שבו הוא לא יכול לשלם, ולאחר מכן הליך פינוי חדש לוקח בין חודשיים לחודשיים וחצי.
אני מוכן שיהיה לו שבוע להפקיד 150,000 ₪, ולא, הפינוי יהיה מיידי.

ב"כ המבקשים
יש לי הצעה לחלק את הסכום של ה-150,000 ₪, ולצרף את התשלומים לתשלומי דמי השכירות.
מעבר למה שהראיתי לבית המשפט האדון חייב לנו עוד 800,000 ₪ ופשוט לא הצגנו את זה. אנחנו רוצים לסיים את העניין הזה, לאחר מכן אנחנו לא יכולים לגבות את החובות שלו.

ב"כ המשיבות
אם הוא יפקיד את הכסף אין לי בעיה לקחת את הסיכון של החודשיים הללו, אבל אני צריך לבטח את התשלום.

לאחר הפסקה

ב"כ הצדדים
לאור המלצת ביהמ"ש מקובל עלינו ההסדר הבא:
א. המבקשים יפקידו עד ליום שני 11.7.11 את דמי השכירות בגין חודש יולי עבור המסעדה בסך 30,000 ₪ + מע"מ לחשבון בבנק לאומי, סניף 651, ח-ן 068900/65, על שם מוסך מרכזי לרכב יפני, חולון בע"מ (להלן: "חשבון הבנק של המסעדה"), וסכום של 10,000 ₪ + מע"מ לחשבון המשיבה 3, בנק הפועלים, חשבון 28286, סניף 683 על שם "חרמש" שירותים משפטיים בע"מ.
ב. המבקשים יפקידו עד ליום שני 25.7.11 סך של 25,000 ₪ + מע"מ לחשבון הבנק של המסעדה בגין חובות העבר ביחס למסעדה.
ג. המבקשים יפקידו בכל חודש ב-1 לחודש מעתה ואילך את מלוא דמי השכירות בחשבונות הבנק המפורטים לעיל.
ד. המבקשים יפקידו בנוסף לדמי השכירות, ב-10 לחודש ובכל חודש עד לתום השנה הנוכחית (2011) סכום נוסף של 25,000 ₪ + מע"מ בחשבון הבנק של המסעדה בגין חובות העבר ביחס למסעדה.
ה. עד ליום 15.08.11 יסדירו המבקשים את חוב הארנונה הקיים בקשר למסעדה ולמעדנייה, ויעבירו אישור מתאים על כך לב"כ המשיבים.
ו. ככל שהמבקשים יעמדו באמור בסעיפים א' – ה' לעיל, לא יבוצע צו הפינוי.
ז. ככל שהמבקשים יפרו את האמור בסעיפים א' – ה' ולא יבצעו אחד מהתשלומים הנ"ל במלואם במועד, יהיו המשיבים רשאים לנקוט בהליכי פינוי לאלתר והמבקשים מתחייבים שלא להתנגד להליכי הפינוי, ולא להגיש בקשות להשהייתם.
במידה וההסכם יופר על ידי מי מהמבקשות, יפונו הנכסים הידועים כגוש 6039 חלקה 112, תת חלקה 36 בתוך 14 יום מיום ההודעה על ההפרה לבא כוחם של המבקשות, עו"ד ללקין.
ח. איחור של עד 7 ימים בביצוע תשלום כלשהוא לא יהווה עילה לנקיטה בהליכי פינוי.
ט. בכפוף לאמור לעיל, לא יינקטו הליכים שיפגעו בניהול השוטף של המסעדה (ובכלל זה המעדנייה) עד ליום 31.12.11, כאשר במהלך תקופה זו ינסו הצדדים להגיע להסדר לגבי החוב הכולל.
במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה, כל צד שומר על טענותיו ויוכל לנקוט בצעדים משפטיים כפי שימצא לנכון.
י. מוסכם בין הצדדים כי הסכם השכירות בין הצדדים בגין המעדנייה תת חלקה 37 מוארך בהסכמה עד ליום 31.12.11 בכפוף להסכמות שפורטו לעיל.
<#3#>
החלטה

ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.
לאור הסכמות אלה מתייתר הצורך בדיון בבקשה לצו מניעה זמני וגם אין צורך בהגשת תביעה.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ו' תמוז תשע"א, 08/07/2011 במעמד הנוכחים.

עופר גרוסקופף, שופט

1

4