הדפסה

ה"ט 4018-06-12 אלמעלם נ' עוקבי

8
בית משפט השלום בטבריה
בפני כב' השופטת רים נדאף
ה"ט 4018-06-12 אלמעלם נ' עוקבי

11 יוני 2012

בעניין:

ניסים אלמעלם

המבקש

נגד

שלום עוקבי

המשיב

<#2#>
נוכחים:
מטעם המבקש – בעצמו
מטעם המשיב – בעצמו ועו"ד בן זאב

פרוטוקול

מר אלי אזולאי לאחר שהוזהר כדין מעיד:
אני מנהל ביטחון במלון. במקרה האחרון שהמשיב התעמת עם המבקש. היו אירועים אחרים לפני הרבה זמן והמנכ"ל הוציא מכתב שמוציא את המשיב מהספא ומחזיר לו את כספו, המשיב קיבל ממני את המכתב במסירה אישית באותו יום שיצא המכתב, ביום 30.5.12. הוא יצא והכל בסדר, ואחרי יום יומיים הוא חזר והתפרץ למלון דבר שאילץ אותי להזמין משטרה. אני לא הייתי עד למקרה האחרון, הקב"ט שלי היה עד במקרה האחרון. אני יכול לאמת את הדברים שנאמרו ע"י המבקש בישיבה הקודמת. אני ידעתי את זה מויכוחים שהיו בין המבקש למשיב לפני כן. היו כמה פעמים שהוא פנה למנכ"ל ישירות. אני הייתי עד לפחות פעם אחת שלפני האירוע האחרון הוא פנה למנכ"ל, ולא יודע מה היה עם המנכ"ל כי הוא סיים עבודתו.

חקירה נגדית:
ש. אמרתם שהזמנתם משטרה למשיב כשהתפרץ למלון.
ת. כן.
ש. נכון שהמשטרה לא הרחיקה את שלום מהמלון.
ת. נכון.
ש. זה לאחר בירורים של כל הנוגעים בדבר.
ת. היה תהליך שהוא קיבל את המכתב אחרי יום יומיים הגיע למלון התפרץ זרק מילים ונכנס, כשהוא נכנס הוא אילץ אותי לפנות למשטרה. הגיעה המשטרה ואמרו שצריך צו של בימ"ש. ניסינו להגיד למשטרה שהמשיב מאיים על המבקש והמשטרה שכנעה אותנו שצריך לקבל צו של בימ"ש ולכן הנחינו את ניסים להגיע לבימ"ש לבקש וכך הוא קיבל צו.
ש. אחד המאבטחים במלון היה עד למקרה.
ת. בחלק המקרים, בני דוד.
ש. הוא כרגע במשמרת.
ת. כן. הוא היה עד למקרה לפני הוצאת המכתב.
ש. כמה מאבטחים יש במחלקה שלך.
ת. 8.
ש. כמה במשמרת.
ת. 2.
ש. כרגע נמצאים 2.
ת. כן.
ש. ו-6 לא במשמרת.
ת. כן.
ש. אחרי כל המקרים שאתם טוענים ששלום התפרץ או איים כלפי ניסים, קראתם לשלום אי פעם לבירור.
ת. אני לא, אך הוא היה עם המנכ"ל לפחות פעמיים.
ש. המנהל מעולם לא זימן אותם לבירור לא לבד ולא עם ניסים.
ת. הוא לא זימן אותו לבירור אלא הוא זה שפנה למנכ"ל. ובמסגרת זו הועלו כל הטענות.
ש. הפנייה היתה ביוזמת שלום.
ת. כן.
ש. זו בקשה של המלון או הבקשה של המבקש.
ת. ניסים זה המלון.

המבקש לאחר שהוזהר כדין משיב בחקירה נגדית:
מאז מתן הצו המשיב לא התקרב למלון.
ש. אתה אדם בריא בגופך ואם אתה מנהל את הספא עשרים שנה.
ת. קצת יותר.
ש. ואת חדר הכושר, אתה אדם בכושר וחזק. אני מסתכל על שלום ועליך ומנסה להבין איך הרגשת מאוים על ידי שלום.
ת. איך תרגיש אם אתה עובד 22 שנה במלון שבו עובד או לקוח מכפיש את המקום שאתה עובד בו, אומר לאורחים להתלונן נגד המקום, וממריד אורחים ומנויים נגדי באופן אישי, לדאוג שיזרקו אותי מהעבודה, זה כבר עניין אישי שלי. הוא באופן אישי ביקש ממני לדאוג לבתו לעבודה במלון ועד עכשיו היא עובדת במלון שמה מעיין, ובעוד שהוא מבקש שיזרקו אותי מהעבודה. הוא פנה למנויים וניסה להעלות אותם למנכ"ל כנגדי על כל מיני תלונות והתבטא במילים כמו "נוכל, רמאי, קומבינאטור", ועושה תנועות מגונות, אם יש לו בעיה שיבוא כמו בוגר ויגיד מה הבעיה שלו. לא יתכן שהוא יצעק עליי במילים מאיימות, לא יתכן שארגיש רמיזות איום שיטופל העניין, אם יש לו בעיות במקום שיפנה הוא מכריח אותנו לתקן את ההליכון עכשיו. לא יתכן שהוא יכתוב מכתב שיש לו עדים שהם לא יודעים שהם עדים. סה"כ הוא אדם בוגר, נגיד שהוא שונא אותי, לא מתאים לך קח את כספך ולך. אני 22 שנה שם ולא היה לי את זה. באוטו שלי כותבים יא בן זונה.
ש. היה כתוב לך על האוטו. ואתה לא מאמין שזה הוא.
ת. לא היה לי דבר כזה בחיים. לא הייתי חייב לתת קפה ועוגה אך הייתי נותן.
ש. הוא לא התקרב לבית מגוריך.
ת. חוץ מטלפון אחד לא יודע ממי.
ש. למה נחוץ לבקש מבימ"ש צו שמרחיק אותו גם מדירת מגוריך.
ת. אם אדם מסמן לי בתנועה מגונה בידיים שהוא יטחן אותי, אז יש הצדקה לקבל צו שלא יתקרב לביתי. במסגרת התלונות שלו על תקלות, הוא עבר לחמי טבריה ליומיים, הוא חזר אחרי יומיים ואמר שהמקום שם יש הליכונים והכל, אבל אין לנו את ניסים שם.
ש. זה מפליא אותי עוד יותר למה בחרת להגיש בקשה להטרדה ולמה לא בחרת לגשת איתו ביחד למנהל.
ת. הוא ניגש למנהל והמנהל לא הסכים לקבל אותו, המנהל אמר לי תוציא לו מכתב שהוא לא רוצה אותו שם, בגלל חבורה שהיתה שם הבלגתי על זה. אמרתי לו שלום אתה מגזים ויש לי הנחיה להוציא אותך ואני לא מוציא אותך. עובדה שהוא לא נמצא שם עשרה ימים ויש שקט ושלווה. המנכ"ל הנחה אותי להוציא אותו כמה פעמים. אדם מגיע לחדר כושר ליהנות.

המשיב לאחר שהוזהר כדין:
הדברים התחילו כתוצאה מזה שהיו לי טענות אישיות כלפיו, הטענות הכלליות נגד המלון היו וניגשתי למנכ"ל עם ארבעה אנשים כמו אופנים והליכון מקולקל וכתוצאה מזה הביאו הליכון ואופניים חדשים. מעולם לא פניתי למנויים או לאורחים כדי להסית אותם נגד ההנהלה. כל מה שהעליתי שלא יבוא לשם כדי לדבר על כל מיני דברים, כמו שהוא בא ומרצה שיעורי תורה, ועובר לנושא של שביבי הוא מושחת וכולם מושחתים. אמרתי לו שאתה אמור לשמור על הסדר ולא לעשות בלגן, הוא אמר מי אתה ואני אעיף אותך ואזרוק אותך וברור שדיברתי. הדבר השני זה נושא של השעות של הגעה למקום, כתוב שם תשע, אמרנו לו שאנו נמצאים משמונה והוא אמר שכתוב בתשע, ואמרתי לו שיש אנשים אחרים שבאים לפני, וזה חדר כושר של כולם. לכן אתה צריך לקבוע את השעה, ובקשר לזה פניתי למנכ"ל, לא היה שום שיחה בקשר לדיבורים בינינו. בפעם האחרונה שהיה לנו ויכוח זה נושא של הליכון, אמרתי שאני משלם ולמה צריך להמתין שלושים דקות והוא אמר שאלך למנכ"ל. האם אני צריך להמתין למבקש שיסיים בהליכון. מעולם לא אמרתי שאזרוק אותו מהעבודה, ולא אפגע בו, אמרתי לו אתה צריך להתבייש על מה שאתה עושה, במקום אחר לא היית עושה זאת.

המבקש מסכם:
אני מציג את שעות הפתיחה. אנו מקום שעובד הרבה עם משרד הביטחון וכו', שעות הפתיחה משעה תשע. בגלל שיש לנו טיפולים של אנשים שבאים מוקדם לפנים משורת הדין אני מכניס ולא משאיר אנשים בחוץ גם בשבע וחצי אני מכניס. זה שאני מתאמן על הליכון, אני מודה שכן. אני בא בכוונה מוקדם לא להפריע, אמרתי לו שאם אחרוג מעבר לשעה 9 שידבר. אני פותח מוקדם בגלל הטיפולים ואני לא חייב לעשות זאת, אם הוא בחוץ אני אכניס אותו אך המלון לא מסכים וכועס עליי. מי שבא מוקדם אני מכניס אותם.

ב"כ המשיב מסכם:
מחקירת המבקש והעד מטעמו עולה כי אין ספק שמדובר בבקשה קנטרנית וטורדנית. מחקירת המבקש עצמו עולה כי הוא מודה שמדובר בעניין אישי ולא ברור אם מדובר בבקשה של המבקש עצמו או בהליך שיזם המלון כדי להצדיק את גב שנתנו למבקש להפסקת המנוי של המשיב באופן חד צדדי בגלל העניין האישי של המבקש עם המשיב. המשטרה עצמה לא מצאה מקום להוציא את המבקש באותו רגע, וזה מעיד שלא היתה התפרצות או אלימות או איומים אלא ככל הנראה ויכוח לגיטימי בין לקוח להנהלה ולנציגים שלה. יש למבקש עד מאוד רלוונטי שנמצא בשליטתו, שזה הקב"ט שנמצא במשמרת וניתן היה להביאו ולמצוא לו מחליף, אך המבקש לא טרח להביאו לכאן, ויש להחיל את החזקה לגבי עד חיוני שנמצא בשליטת בעל דין ובעל דין נמנע מהבאתו. קל וחומר כששמענו שאותו קב"ט היה עד ראיה ישיר להתנהגות שנטענת ע"י המבקש מצד המשיב.
המבקש מתנקם במשיב על תלונות לגיטימיות בקשר לחדר הכושר, שמענו מהמבקש עצמו והן מקב"ט המלון שאכן היו תקלות כאלה ואחרות. לצערו של המשיב לא נמצא מנהל המלון, כדי להעיד שהמשיב פנה אליו מספר פעמים וביקש את התערבותו. שמענו שהמבקש שהוא יודע שהמשיב פנה ביוזמתו למנהל המלון ולא מדובר על אדם אלים ומטריד ומאיים, אלא אדם שבא ומתלונן על מקום העבודה של המבקש וחבל שהמבקש לקח את זה באופן אישי על כך נאמר הפתגם "חכם לא נכנס למקומות שפיקח יודע לצאת מהם". אם המלון או המבקש היו חכמים היו פותרים את חוסר שביעות רצון המשיב בחוכמה ובלי לערב אגו אישי, הם בחרו להיות פיקחים לגרש באופן אישי אדם ששנים שם בגלל שהתלונן על ליקויים ובחרו להתעמת איתו במשטרה ובתי משפט ולא כך מצופה ממקום מכובד כמו המלון ואדם מכובד כמו המבקש שמנהל מקום מכובד שנים. אך ברגע שבחרו להתנהל כך, ניתן להצטער על כך, אין מנוס מלדחות את הבקשה, שלא מגלה שום עילה ולא הובאו שום ראיות לאלימות או התנהגות שמצדיקה צו הרחקה ממקום ציבורי שבו המבקש מנוי בתשלום בו ויש הסכם בין הצדדים שרשאי להשתמש בחדר הכושר ובמלון רשאי להתארח בלי שישלם, מה יעלה בגורל המשיב כאשר משפחה או חברים יתארחו והמשיב צריך לבקש את רשות בית המשפט להגיע למלון לבקר את האורחים.

מר אזולאי: הוא אילץ אותנו להביא משטרה ופעלנו לפי הנחיות המשטרה להוציא צו. לעניין מכון הכושר יש מספיק מכוני כושר בטבריה ויכול ללכת במכתב ההנהלה התחייבה שהיא מחזירה לו את הכסף ואין בעיה.

המבקש: המנכ"ל כאחראי על הארגון הוא כתב את המכתב ואמר שלא רוצה אותו כלקוח בספא ובחדר כושר. צריך להרחיק אותו כי הוא משבש את האיזון במקום. הוא מתלונן נגדי באופן אישי. אני לא רוצה להרגיש מאוים, אני בא לתת שירות ללקוחות ואין לי עניין איתו, הוא חרג מהמסגרת בגדול והתבטא בקולי קולות.

ב"כ המשיב: חבל ששוב המבקש מעיד על דברים שנאמרו לו שצריך להיזהר מהמשיב בלי שמביא ראיה מי אמר ומה אמר, מדובר באדם מבוגר קצין משטרה בדימוס. הבקשה עצמה מעבר להתנהלות המלון מכפישה את שמו, וחבל שהם לא נזהרים בדברים שאומרים ומייחסים למשיב. לגבי זה שיש עוד חדרי כושר בטבריה, אך מלון קיסר יש רק אחד, הבקשה להרחיקו מהמלון בכלל.

<#3#>
החלטה

החלטה תינתן ותישלח.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"א סיון תשע"ב, 11/06/2012 במעמד הנוכחים.

רים נדאף, שופטת

4

8