הדפסה

דקל נ' בכר

בפני
כב' השופט משה הולצמן

תובעים

חיים דקל

נגד

נתבעים

רויטל בכר

החלטה

בהמשך לדיון שנערך בפני במעמד הצדדים ביום 7.12.2014, הנני ממנה את מר יונתן נפתלי, מרחוב חטיבת יפתח 29 , הוד השרון 45512, כמומחה בתיק זה, לצורך בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה האם השיק שהוגש לביצוע נושא את חתימתה של הנתבעת.
בשלב זה התובע, חיים דקל, יישא בתשלום מלוא שכר טרחתו של המומחה.
כל אחד מהצדדים, באמצעות בא כוחו, יפנה למומחה בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו וימציא לו את כל המסמכים הנוגעים לעניין נושא הבדיקה, עם העתק ישירות לצד שכנגד.
הצדדים ימלאו אחר הנחיות המומחה לצורך ביצוע הבדיקה והגשת חוות הדעת, ובכלל זה בכל הקשור להתייצבותה של הנתבעת בפני המומחה לצורך ביצוע הבדיקה.
המומחה יגיש את חוות דעתו בתוך 60 יום ממועד מתן החלטה זו, ככל הניתן.
המזכירות תודיע לצדדים ותמציא את ההחלטה למומחה.
קובע לתזכורת פנימית.
ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ה, 09 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.