הדפסה

דפנה נ' דדוש

המערער:
יריב דפנה

נגד

המשיב:
רוני דדוש

החלטה
הערעור בתיק זה יישמע ביום 7.12.15 בשעה 11: 00.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – התקנות).
לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש המערער את עיקרי הטיעון עד ליום 9.11.15, ואילו המשיב יעשה כן עד ליום 23.11.15, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער.
עיקרי הטיעון לא יעלו על 7 עמודים, גופן david 12, שוליים של שני סנטימטר מכל צד וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר. כתבי בי-הדין יוגשו בשלושה עותקים מודפסים, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או הגשה מרחוק באמצעות נט-המשפט. הוראה זו תחול על כל כתבי הטענות של כל הצדדים, לרבות תיק המוצגים שניתן להגישו יחד עם עיקרי הטיעון.
תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446 (ג) ו-(ד) לתקנות.
מזכירות בית המשפט תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י"ח אלול תשע"ה, 02 ספטמבר 2015, בהיעדר הצדדים.