הדפסה

דנילוב נ' קומרוב

בפני כב' הרשם בכיר משה הולצמן
התובע
אלכס דנילוב – בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד ליאור בלקין

נגד

הנתבעת
עדי קומרוב – בעצמה
ע"י ב"כ עו"ד עמית פלצ'י

<#1#>

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
בהמשך להמלצת בית המשפט, ולצורך סיום סופי ומוחלט של כל המחלוקות בכל תיקי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים בין הצדדים בתיק זה והנוגעים לנתבעת עצמה, ולצרכי פשרה, תשלם הנתבעת לתובע סכום כולל של 17,040 ₪ באמצעות 24 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 710 ₪ כל תשלום.
מועד פירעונו של התשלום הראשון במסגרת ההסדר הנ"ל יעשה עד ליום 15.7.14 ובכל 15 לכל חודש עוקב שלאחר מכן עד לפירעון מלוא הסכום הנ"ל שבהסדר.
ביצוע התשלומים על פי ההסדר הנ"ל יבוצע באמצעות פירעון שוברים בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 1408588134.
מוסכם עלינו כי הסדר זה חל ומחייב את התובע והנתבעת, בכל תיקי ההוצאה לפועל כדלקמן: 1408588134 , 1405391135, 1405392136 , 1407510136 .
התובע מצהיר כי אין ברשותו שיקים נוספים או שטרי חוב נוספים הקשורים במישרין או בעקיפין לנתבעת וכי כל השיקים ושטרי החוב שהיו ברשותו הוגשו לביצוע במסגרת תיקי ההוצאה לפועל הנ"ל .
לאחר ביצוע התשלום הראשון על פי הסדר זה יפעל ב"כ התובע ללא דיחוי לגריעת שמה ומחיקתה של הנתבעת בתיקי ההוצאה לפועל כדלקמן: 1405392136, 1405391135, 1407510136.

עם פירעון מלוא הסכום הנ"ל שבהסדר, יפעל ב"כ התובע ללא דיחוי, וללא חיוב נוסף, לסגור את תיק ההוצאה לפועל שמספרו 1408588134.
מוסכם עלינו כי כל עוד עומדת הנתבעת בתנאי ההסדר הנ"ל, כל ההליכים בתיק ההוצאה לפועל הנ"ל הינם מעוכבים ככל שהדבר נוגע לנתבעת .
עם ביצוע התשלום הראשון במסגרת ההסדר הנ"ל יפעל ב"כ התובע לביטול כל ההליכים שננקטו כנגד הנתבעת בתיקי ההוצאה לפועל הנ"ל, לרבות ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה של הנתבעת.
התובע מצהיר כי כלל החוב הנטען כלפי הנתבעת וכלפי החייב הנוסף בשם איבגי עומד ע"ס של
כ – 22,000 ₪ , וזאת לאחר הפחתה שיש לבצע בו של כ – 8,000 ₪, נכון למועד הבדיקה האחרון שבוצע בו לפני מספר ימים, וכי יתרת חוב כוללת זו הינה במסגרת תיק הוצאה לפועל שמספרו 1408588134.
התובע יפעל בתוך 7 ימים מהיום לצורך הפחתת יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 1408588134 , בשים לב לתשלום בסך של 8,000 ₪ ששולם בעבר על ידי הנתבעת.
מוסכם עלינו כי החוב שבהסדר לגבי הנתבעת יעמוד על סכום כולל וסופי של 17,040 ₪ כאמור לעיל,
בכפוף לכך שהנתבעת תעמוד בתנאי הסדר זה.
למען הסר ספק התיק בהוצאה לפועל היחיד שיישאר פתוח כנגד הנתבעת לאחר ביצוע התשלום הראשון על פי הסדר זה הוא תיק מס' 1408588134, והוא ייסגר עם פירעון התשלומים על פי הסדר זה, ללא חיוב נוסף.
ככל שהנתבעת לא תעמוד בתנאי הסדר זה, כאשר איחור של עד 7 ימים בביצוע כל תשלום לא יהווה הפרתו של הסדר זה, יוכל התובע להעמיד לפירעון מידי את מלוא יתרת החוב המעודכנת בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 1408588134, בניכוי כל מה שישולם עד לאותו מועד על ידי הנתבעת.
הסדר זה חל ומחייב את התובע מזה והנתבעת מזה.
אנו מבקשים כי הסדר זה יחול ויחייב בכל יתר תיקי בית המשפט שבהם הוגשו התנגדויות מטעמה של הנתבעת, כדלקמן - ת"ט 60131-01-14, ת"ט 596820114 ו – ת"ט 59874-01-1 4 כולם בבית משפט השלום בבאר שבע, וכי מועדי הדיון יבוטלו ותיקים אלה בבית המשפט יסגרו .
מבקשים ליתן תוקף של פסק דין להסדר.

<#2#>
פסק דין

ניתן תוקף של פסק דין להסדר שבין הצדדים.

הנני מורה על ביטול הדיונים בהתנגדויות שהגישה הנתבעת בתיקים כדלקמן:
ת"ט 60131-01-14, ת"ט 596820114 ו – ת"ט 59874-01-14 .

המזכירות תסגור את תיק זה וכן תפעל לסגירת התיקים הנ"ל.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ד סיוון תשע"ד, 12/06/2014 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן, רשם בכיר

הוקלד על ידי דורית שריקי