הדפסה

דניה קוסמטיקס בע"מ ואח' נ' עבאס ואח'

מספר בקשה:6
בפני
הרשמת - כב' השופטת אביגיל כהן

המבקש – נתבע 1:

מוחמד עבאס
ע"י ב"כ עו"ד אילן שדי

נגד

המשיבות – התובעות:

  1. דניה קוסמטיקס בע"מ
  2. ג'א דה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מורן זמיר

החלטה

1. לפני בקשה מטעם הנתבע 1 (להלן: "המבקש") שהוגשה ביום 14.1.14 להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פס"ד ובקשה לביטול פס"ד שניתן ביום 6.11.13 נגד המבקש בהיעדר כתב הגנה.

2. ביום 6.11.13 נעתרה כב' הרשמת א' נחליאלי חיאט לבקשת מטעם התובעות (להלן: "המשיבות") למתן פס"ד כנגד המבקש הואיל ולא הוגש כתב הגנה מטעמו, לאחר ששוכנעה כי כתבי בית הדין הומצאו כדין לעמיל המכס של המבקש.

3. עסקינן בתביעה כספית שהוגשה ע"י המשיבות כנגד 4 נתבעים לפיצויים בסך 100,000 ₪ וכן למתן צו מניעה, שעניינה בהפרת סימני מסחר רשומים – JA-DE, GADE וסימנים מעוצבים.

4. המבקש טוען בבקשה שלפני כי הוא תושב האזור אשר מייבא מוצרים מסין באמצעות עמיל מכס והטובין החשודים כמפרי זכויות יוצרים הינן 5 ארגזים קטנים בתוך שתי מכולות גדולות, כאשר לטענתו, אין לו כל ידיעה כיצד הגיעו הארגזים למכולות וככל הנראה מדובר בהכנסת טובין בנמל סין אשר לא שייכים לו לתוך המכולות שלו.
המבקש טוען כי לא קיבל לידיו פרטים ולא העתק מכתב התביעה ו/או מפסק הדין ורק במחצית חודש נובמבר נודע לו כי מתנהל הליך משפטי נגדו.
לטענת המבקש בנסיבות העניין, בקשה זו באה במועד הקרוב ביותר האפשרי. התקשורת עימו והחתמתו על תצהיר כנדרש, בשל נתוני המקום והעת, אורכים זמן רב מהרגיל. המבקש טוען כי לא הייתה כל דרך לחתום על התצהירים כנדרש עד אשר נמצאה דרך באמצעות עורך דין עמית שיכול ונכון היה להגיע לקרבת מחסום טול כרם ולהיפגש עם המבקש. לטענת המבקש חלוף הזמן מעבר ל -30 ימים, מקורו בקושי האובייקטיבי לצד שיחות שנוהלו במטרה לחסוך את ההליך.
המבקש טוען כי הנסיבות מחייבות ביטול פסה"ד הואיל ומעולם לא קיבל לידיו את פסה"ד שניתן נגדו במעמד צד אחד ובהיעדר הגנה עד לאחר שבא כוחו ערך בירור וכן כי יש לבטל את פסה"ד בשל משקל הטענות וסיכויי ההצלחה הגבוהים שלו בתיק (הוא אינו הישות המשפטית המתאימה להתדיינות בתיק, באשר לא הוא הזמין את הטובין הנדונים).

5. המשיבות מתנגדות לבקשה. לטענת המשיבות, כתבי הטענות הומצאו לעמיל המכס של המבקש ביום 24.7.13 ורק לאחר שבקשה להכיר בהמצאה לעמיל המכס התקבלה ביום 27.8.13 ושניתן נגד המבקש פס"ד בהעדר הגנה ביום 6.11.13, "נזכר" לפתע המבקש להגיש בקשה זו. המבקש לא פירט כיצד נודע לו, רק לאחר פסה"ד, אודות התביעה וההסבר היחידי האפשרי הוא שהמבקש קיבל את התביעה מעמיל המכס שלו מלכתחילה. עוד נטען כי כלל הידיעה גובר על כלל ההמצאה. כמו כן, נטען כי ב"כ המבקש פנה לב"כ המשיבות ביום 19.11.13 ולמרות זאת הבקשה להארכת מועד הוגשה רק ביום 14.1.14; הבקשה אינה עומדת בדרישה ל"טעמים מיוחדים" להארכת מועד; סיכויי ההגנה לגוף התביעה קלושים.
לחילופין, אם ייעתר ביהמ"ש לבקשה מבוקש להתנות את ביטול פסה"ד בהפקדת סכום התביעה.

6. בתשובה לתגובה מוסיף המבקש וטוען כי יש להתחשב בעובדת היות הנתבע תושב האזור וכי נבצר ממנו להיכנס לתחומי מדינת ישראל ולנהל את ענייניו המשפטיים כנדרש. כמו כן, למשיבות לא יגרם כל נזק כתוצאה מביטול פסה"ד וניהול ההליך. לכל היותר, בידי ביהמ"ש סמכות לפסוק הוצאות לצדדים.

7. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה לה תקבל מהנימוקים כדלקמן:

א. בהתאם לתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן:"תקסד"א"), ה מועד שנקבע להגשת בקשה לביטול פסק הדין הוא 30 יום מיום שהומצא פסק הדין.

הבקשה דנן הוגשה ביום 14.1.14 ופסה"ד נגד המבקש ניתן ביום 6.11.13.
המבקש מציין כי במחצית חודש נובמבר נודע לו כי מתנהל הליך משפטי נגדו וכי ביום 19.11.13 פנה בא כוחו לב"כ המשיבות לקבל הסכמה לביטול פסה"ד כך שאין מחלוקת כי חלף המועד להגשת הבקשה לביטול פס"ד ולפחות ביום 19.11.13, עת פנה ב"כ המבקש לב"כ המשיבות כבר החל להימנות המועד בו הומצא למבקש פסה"ד.
לפיכך, מדובר בבקשה שהוגשה באיחור של כחודש.

כאשר הבקשה לביטול פסק דין מוגשת באיחור, יש להאריך את המועד רק כאשר קיים טעם מיוחד וזאת בהתאם לתקנה 528 לתקסד"א.

מעיון בבקשה ובתשובה לתגובה עולה כי הנסיבות המתוארות ע"י המבקש עולות לכדי "טעם מיוחד". הקושי בתקשורת מול המבקש אשר לא יכל להפגש עם עו"ד בשטח ישראל והעובדה שההמצאה נעשתה (אמנם כדין) לעמיל המכס כך שלוקח פרק זמן נוסף בין מועד ההמצאה ועד המועד שבו הנתבע יכול להתחיל לפעול כדין לצורך קידום עניינו בהליך; מהווים בענייננו טעם מיוחד להארכת מועד.

לפיכך; אני נעתרת לבקשה להארכת מועד; ובוחנת את הבקשה לביטול פס"ד.

ב. ביטול פסק דין שנית ן במעמד צד אחד, יכול שיעשה מכוח אחת משתי עילות : האחת, ביטול מתוך חובת הצדק, העוסק בהחלטה /פס"ד אשר נפל פגם בנתינת ו והשנייה, ביטול על פי שיקול דעת [ראה: יואל זוסמן, סדר הדין האזרחי, (ירושלים 1995) עמ' 737-738].

ג. אצא מנקודת הנחה שטענותיהן של המשיבות בנוגע להיותו של עמיל המכס "מורשה" והמצאת כתב התביעה כדין למבקש נכונות, ועל כן בענייננו יש לשקול ביטול פס"ד מכוח שיקול דעת בימ"ש ולא מחובת הצדק.

ד. בנסיבות אלו, על בית המשפט לבחון שתי שאלות:
אחת – הסיבה לאי הגשת כתב הגנה במועד.
השנייה – סיכויי ההצלחה של המבקש בתיק, אם יבוטל פסק הדין שניתן בהעדר הגשת כתב הגנה.
 
התשובה לשאלה השנייה – היא החשובה יותר.
 
באשר לסיבת המחדל:
לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בספרו של כב' השופט גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית) , בעמ' 373:
"אם המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית המשפט, בדרך – כלל, בהטלת הוצאות על המבקש (אפילו יזכה בבקשה לביטול). בדונו בשאלה זו ייטה בית המשפט להיעתר לה אלא אם כן שוכנע כי אין בתשלום ההוצאות משום פיצוי הולם לנזק אשר נגרם ליריבו. אם ניתן לפצות את התובע בפסיקת הוצאות בגין הנזק והטרחה המיותרים שנגרמו לו על ידי הפיגור וכאשר מגלה הנתבע-המבקש סיכויי הצלחה – יש להיענות לבקשת הביטול.
כאשר התנהגות המבקש אינה רשלנית בלבד, אלא עולה היא כדי התעלמות מדעת מההליך המשפטי ומגלה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל-דין, לא-תמיד יוכל הוא לכפר על מחדליו בתשלום הוצאות (אפילו הראה סיכויי הצלחה)".

במקרה דנן, שוכנעתי, על סמך הנטען, כי המבקש לא התעלם מדעת מההליך המשפטי ולא הביע זלזול, והמחדל באי הגשת כתב הגנה נובע מ התנהגות רשלנית של המבקש וחוסר תשומת לב וניתן "לכפר" על המחדל ע"י פסיקת הוצאות וזאת אם בוחנים את סיכויי ההצלחה כפי שיפורט.

ה. באשר לסיכויי ההצלחה:
במקרה דנן, המבקש מעלה סיכויי הגנה אפשריים.
המשיבות אומנם אינ ן מקבל ות את טענות המבקש, אך לא ניתן לומר בשלב זה כי בבקשה לביטול פס"ד לא הועלו טענות הגנה אפשריות, שיש מקום להתייחס אליהן.
מעיון בסעיף 41 לכתב התביעה עולה כי סכום הפיצויים המבוקש מנתבעים 1-3, ביחד ולחוד, הינו 100,000 ₪.
בפסה"ד שניתן ע"י כב' הרשמת א' נחליאלי – חיאט ביום 6.11.13 נפסקו לחובת המבקש פיצויים בסך של 100,000 ₪. לביהמ"ש שיקול דעת בקביעת הפיצויים ובנסיבות שלפני, אין לשלול אפשרות כי בסופו של יום, לאחר שטענות ההגנה של המבקש יבחנו, גם אם לא יתקבלו מלוא טענותיו, סכום הפיצויים יופחת.
לפיכך, למרות המחדל שבאי הגשת כתב הגנה; לאור האמור לעיל, אזי יש מקום לבחון את טענות ההגנה לגופן.
יודגש כי במקרה דנן נתבעת 4 הגישה כתב הגנה והמשיבות תאלצנה ממילא לנהל את ההליך.

אשר על כן, מוארך המועד להגשת הבקשה לביטול פס"ד ופסה"ד שניתן נגד המבקש בהיעדר הגנה יבוטל, כפוף לתשלום הוצאות.

8. לסיכום:

א. פסק הדין מיום 6.11.14 יבוטל כנגד תשלום הוצאות בסך 7,000 ₪ בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

ב. כתב הגנה יוגש, כפוף לתשלום ההוצאות, בתוך 40 יום מקבלת החלטה זו.

ג. המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים.

החלטתי זו ניתנת במסגרת תפקידי כרשמת.

ניתנה היום, ז' ניסן תשע"ד, 07 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.