הדפסה

דניאל ואח' נ' צור מרום בניין והשקעות בע"מ ואח'

מספר בקשה:12
בפני
כב' השופטת אורנה סנדלר-איתן

התובעים:

  1. רוני דניאל
  2. חגית דניאל

נגד

הנתבעים:

  1. צור מרום בניין והשקעות בע"מ
  2. משה סוויסה
  3. חנניה איפרגן
  4. שלמה סמי טבול

נגד
צדדי ג':

קן התור הנדסה ובניין בע"מ

לשניאק אדריכלים בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטת מיום 7.9.2014 ולאחר שהצדדים הביעו את הסכמתם למינויו של מומחה מטעם בית המשפט ו מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות חוות דעת מטעמם, מורה בית המשפט על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט, את מר ברמן יצחק, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין שכתובתו ארבע ארצות 18 תל- אביב טלפון : 03-XXXX028.
 
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו וזה מתבקש להודיע לבית המשפט, תוך 10 ימים, דבר הסכמתו לשמש כמומחה והאם קיימת מניעה מצידו לנוכח זהותם של הצדדים, מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
 
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים (לאחר 1.10.2014) , יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה של התובעים ונספחיו בלבד [להלן: "הפגמים"] ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה.
 
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
המומחה יאפשר לצדדים, לבאי כוחם ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו בדירה.
 
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לביצוע תיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון כפי שיהיה על התובעים לשלם לקבלן מזדמן מטעמם.
 
הנתבעים ישאו בשלב זה בשכרו של המומחה, כמימון ביניים בלבד, ולצורך כך יפקידו בקופת בית המשפט סך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ, בתוך 10 ימים מהיום.
 
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי שיומצא לו לאחר שתבוצע ההפקדה הכספית המפורטת לעיל.
 
המומחה ימציא חוות דעתו לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מאת קבלת החלטה זו.
 
ישיבת קדם משפט נוספת תתקיים , במעמד בעלי הדין, ליום 4.1.2015 בשעה 8:30.
 
בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 45 ימים מהיום. בקשת מי מהצדדים בעניינים אלה תוגש בסמוך לאחר היווצרות העילה לבקשה.

במועד שנקבע, יבחנו דרכים חלופיות לפתרון הסכסוך, ולכן חובה על בעלי הדין להתייצב לדיון, באופן אישי.
 
המזכירות תשלח עותק החלטתי זו לב"כ בעלי הדין ולמומחה.

ניתנה היום, ה' תשרי תשע"ה, 29 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.