הדפסה

דנג"ץ 5617/00 אלי נחום נ. בית הדין הארצי לעבודה

בבית המשפט העליון

דנג"ץ 5617/00 - ה'

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

העותר: אלי נחום

נגד

המשיבים: 1. בית הדין הארצי לעבודה
2. בית הדין האיזורי לעבודה
3. יעד חן מבצעים בע"מ
4. יעד חן נזיקין בע"מ

בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

בשם העותר: בעצמו

בשם המשיבים מס' 3 ו4-: עו"ד יעקב כהן

החלטה

בטרם נדרשתי לבקשת המבקש להארכת מועד להפקדת ערבון בדיון נוסף (בקשה שהובאה בפני מכח הוראות תקנה 7 לתקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד1984-), משך המבקש (ביום 14.1.2001) בקשה זו. לדבריו הוא מתעתד עתה להגיש ערעור על החלטת הרשמת מאק-קלמנוביץ מיום 23.10.2000 (החלטה שהומצאה לו ביום 3.11.2000).

הבקשה להארכת מועד נמחקת איפוא. איני מוצא טעם להידרש, כבר בשלב זה, לשאלת עיתוי הגשתו של הערעור שמבקש המבקש להגיש. אם וכאשר יפעל המבקש להגשת ערעור כאמור ייבחן העניין.

המזכירות תביא התיק לתזכורת פנימית בפני הרשמים עד יום 31.1.2001.

ניתנה היום, כ"ב בטבת התשס"א (17.1.2001).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00056170.A04/דז/