הדפסה

דנ"פ 404/13 פלוני נ. מדינת ישראל

החלטה בתיק דנ"פ 404/13 בבית המשפט העליון בירושלים

דנ"פ 404/13 - ט'

לפני:
כבוד הרשם גלעד לובינסקי

מבקש העיון:
ראמי גנאיים

העותר:
פלוני

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בקשה לעיון בתיק

החלטה

בבקשת העיון שלפניי עותר המבקש לעיין הן בהחלטתו של כב' הנשיא א' גרוניס מיום 9.4.2014, בגדרה הוחלט על קיומו של דיון נוסף בהליך שבכותרת, והן בכתבי הטענות שבתיק זה.

במסגרת הבקשה מתייחס המבקש להחלטתו של כב' הנשיא מיום 5.5.2014, ממנה עולה כי אין מניעה לפרסם החלטות הניתנות בהליך שבכותרת ובלבד שלא יפורסם שם העותר וכל פרט מזהה לגביו (להלן: "החלטת הפרסום"). ואכן, בשים לב להחלטת הפרסום אין כל מניעה לאפשר למבקש עיון בהחלטתו של כב' הנשיא מיום 9.4.2014. ואולם, בגדר הבקשה לא נכללה כל התייחסות לכך שבהחלטת הפרסום הוסיף כב' הנשיא וקבע כי אין להתיר מראש פרסום של כתבי טענות, וכי "לעניין זה יש להגיש בקשה לגבי כל כתב טענות שהוגש או יוגש". על יסוד האמור מתנגדת המשיבה למתן עיון גורף בתיק למבקש, אם כי אף היא אינה מפרטת באילו כתבי טענות ראוי לאפשר למבקש לעיין ובאילו כתבי טענות אין מקום לאפשר זאת.

מעיון בתגובות הצדדים עולה כי ניתן, ככל הנראה, להגיע למתווה עיון מוסכם, וזאת תוך קיום ההוראה לעניין חיסיון שמו ופרטיו המזהים של העותר. בנסיבות אלה, וככל שהמבקש עומד, בשלב זה, על עיון בכתבי הטענות אשר הוגשו בהליך זה, מתבקשים הצדדים לבוא ביניהם בדברים ולהגיש לבית המשפט הודעה משותפת על מתווה מוסכם כאמור, וזאת עד ליום 17.7.2014.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, ללא דיחוי, באמצעות הפקסימיליה. כן מתבקשת המזכירות להמציא למבקש את החלטתו של כב' הנשיא מיום 9.4.2014.

ניתנה היום, ‏י"ב בתמוז התשע"ד (‏10.7.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13004040_X16.doc גד
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il