הדפסה

דנ"א 7794/98 רביד משה נ. דניס קליפורד

בבית המשפט העליון

דנ"א 7794/98

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

העותרים: 1. רביד משה
2. שושנה משה
3. דוד משה

נגד

המשיבים: 1. דניס קליפורד
2. חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות בע"מ
3. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
4. מדינת ישראל - משרד הבריאות

עתירה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט
העליון בע"א 935/95 מיום 30.11.98, שניתן
על ידי כבוד המשנה לנשיא, השופט ש' לוין,
והשופטים: ד' ביניש, י' גולדברג

בשם העותרים: עו"ד אורי ירון

בשם המשיבים: עו"ד משה סטוביצקי

החלטה

דיון נוסף כמבוקש. ההרכב שידון בעתירה הוא:
הנשיא א' ברק
המשנה לנשיא ש' לוין
השופט ת' אור
השופטת ט' שטרסברג-כהן
השופט י' טירקל
השופטת ד' ביניש
השופט י' אנגלרד.

העתירה תשמע בדרך של סיכומים בכתב. העותרים יסכמו בתוך 45 יום. המשיבים ישיבו בתוך 45 יום מקבלת סיכומי העותרים. העותרים יוכלו להשיב לתשובת המשיבים בתוך 15 יום מקבלת התשובה. אם ההרכב יראה לנכון, הוא עשוי לבקש השלמת טיעונים בעל-פה.

ניתנה היום, א' בניסן התשס"א (25.3.2001).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98077940.A06/דז/