הדפסה

דנ"א 7794/98 רביד משה נ. דניס קליפורד

בבית המשפט העליון

דנ"א 7794/98

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

העותרים: 1. רביד משה
2. שושנה משה
3. דוד משה

נגד

המשיבים: 1. דניס קליפורד
2. חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות בע"מ
3. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
4. מדינת ישראל - משרד הבריאות

עתירה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט
העליון בע"א 935/95 מיום 30.11.98, שניתן
על ידי כבוד המשנה לנשיא, השופט ש' לוין,
והשופטים: ד' ביניש, י' גולדברג

בשם העותרים: עו"ד אורי ירון

החלטה

בפני עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה בע"א 935/95 משה רביד ואח' נ' קליפורד דניס ואח'. אבקש תגובת המשיבים בתוך עשרים ואחד יום מעת ההמצאה.

עם הגעת התגובות, יוחזר התיק לדיון בפני.

ניתנה היום, כ"ו באב התש"ס (27.8.2000).

ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98077940.A02/דז/