הדפסה

דנ"א 4213/16 הוניגמן ובניו בע"מ נ. הוועדה המקומית ...

החלטה בתיק דנ"א 4213/16

בבית המשפט העליון

דנ"א 4213/16

לפני:
כבוד הנשיאה מ' נאור

המבקשת:
הוניגמן ובניו בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון

2. היועץ המשפטי לממשלה

3. בר יהודה בע"מ

4. הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון

5. מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל

בקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 7084/13 ובבר"ם 468/14 שניתן ביום 10.5.2016 על ידי כבוד השופטים: י' דנציגר, א' שהם וד' ברק-ארז

תשובת המשיבה 3 לבקשה לדיון נוסף מיום 30.6.2016

תשובה המשיבה 4 לבקשה לדיון נוסף מיום 11.7.2016

תשובת המשיבים 2 ו-5 לבקשה לדיון נוסף
מיום 12.7.2016

תשובת המשיבה 1 לבקשה לדיון נוסף מיום 1.9.2016

בשם המבקשת: עו"ד ישראל ציגנלאוב; עו"ד גיתית ברנר

בשם המשיבה 1: עו"ד רונית עובדיה; עו"ד לימור ספצ'ק

בשם המשיבים 2 ו-5: עו"ד אפרת ברנר (הורביץ)

בשם המשיבה 3: עו"ד עפר אטיאס; עו"ד עופר גראור

בשם המשיבה 4: עו"ד שחר הררי; עו"ד סיון גוטהולץ

החלטה

1. אני מורה על קיומו של דיון נוסף בפסק-הדין של בית-משפט זה בע"א 7084/13 ובבר"ם 468/14 בר יהודה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון (10.5.2016). הדיון הנוסף ייערך בפני הרכב של שבעה שופטים שייקבע במועד מאוחר יותר.

2. תינתן אפשרות להשלמת טיעון בכתב, בלבד שלא יהיה בכך חזרה על הטענות שפורטו בכתבי הטענות שכבר הוגשו על-ידי בעלי-הדין. סדרי-הדין לגבי השלמת הטיעון בכתב יהיו כדלקמן:

(א) המבקשת רשאית להגיש השלמת טיעון בכתב עד ליום 13.3.2017.

(ב) המשיבים לרבות היועץ-המשפטי לממשלה רשאים להגיש השלמת טיעון בכתב עד ליום 20.4.2017.

(ג) המבקשת רשאית להגיב בכתב עד ליום 7.5.2017.

3. בהשלמת הטיעון בכתב יתייחסו בעלי-הדין בין היתר לשאלות: האם נדרשת בכל מקרה ומקרה בדיקה פרטנית של מכלול נסיבות העניין; והאם יש מקום להחיל דין שונה על הסכמי פיתוח שנחתמים עם רשויות מקומיות מזה ועל הסכמי פיתוח שנחתמים עם רשות מקרקעי ישראל מזה.

4. המשיבות 1 ו-4 תבאנה עד ליום 20.2.2017 את דבר ההחלטה להורות על קיומו של דיון נוסף לידיעתו של מרכז השלטון המקומי, שישקול אם להגיש בקשה להצטרף להליך. ככל שמרכז השלטון המקומי יבקש להצטרף להליך, יגיש בקשה מתאימה עד ליום 6.3.2017.

5. בהיאסף השלמות הטיעון ייקבעו מועד והרכב.

ניתנה היום, ‏י"ז בשבט התשע"ז (‏13.2.2017).

ה נ ש י א ה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16042130_C06.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il