הדפסה

דנ"א 1380/17 ורדניקוב אילן נ. אלוביץ שאול

החלטה בתיק דנ"א 1380/17

בבית המשפט העליון בירושלים

דנ"א 1380/17 - א'

לפני:
כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקש:
ורדניקוב אילן

נ ג ד

המשיבים:
1. אלוביץ שאול

2. אלוביץ אור

3. אורנה פלד

4. אפ. סב. אר החזקות בע"מ (פורקה ונמחקה)

5. רן גוטפריד

6. דוד גלבוע

7. מייקל גרבינר

8. סטיבן גרבינר

9. זהבית שוחט כהן

10. מנחם ענבר

11. אלון שליו

12. יואב דור רובינשטיין

13. אדם צ'זנוף

14. קיהרה ר. קיארי

15. אריה סבן

16. יצחק אידלמן

17. רמי נומקין

18. יהודה פורת

19. מרדכי קרת

20. שלמה רודב

21. אלדד בן משה

22. אליהו הולצמן

23. פליקס כהן

24. עמיקם שמואל שורר

25. יהושוע רוזנצויג

26. פורמלי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

27. פורמלי פרץ זקן חמו

בקשה להפחתת עירבון

החלטה

עיינתי בבקשתו של המבקש להפחתת סכום העירבון, ומצאתי כי אין מקום להיעתר לה.

על פי סדרי הדין הנוהגים בבית משפט זה ככלל סכום העירבון - אשר נועד להבטיח את הוצאות המשיבים בגין ההליך כולו, מראשיתו ועד תומו - נקבע ומופקד בתחילת הדרך, ולא נערך פיצול של הסכום לשני שלבים (הבקשה לקיים דיון נוסף והדיון הנוסף גופו (אם הבקשה לקיים דיון נוסף התקבלה)). ניתן להשוות את הדבר להליך של בקשת רשות ערעור. גם בהליך ערעורי כאמור העירבון נקבע ומופקד בתחילת הדרך, למרות שקיימת אפשרות שבקשת רשות הערעור תדחה ללא תגובה מטעם המשיב (אז דרך כלל לא מחויב המבקש בהוצאות) או כי לא תינתן רשות ערעור. כך הוא בין היתר מטעמי יעילות (לשיקולים הרלבנטיים ראו והשוו: דנ"א 11475/05 עיריית רמלה נ' מרכז סליקה בנקאי בע"מ (26.3.2006); בר"ם 1454/06 רטושניק נ' רשם האגודות השיתופיות (5.3.2006)). איני מוצאת טעם מבורר לסטות במקרה דנן מסדרי הדין הנוהגים בבית משפט זה כדרך שבשגרה בקביעת עירבון בעתירות לדיון נוסף.

עוד אציין כי הסכום שנקבע הולם לטעמי את ההליך, ובין היתר יש ליתן משקל בעניין זה למורכבות ההליך ולהיקפו, לסכום ההוצאות בו חויבו המבקש והמשיב 27 (המערערים) בפסק הדין, ולמספרם של המשיבים (המיוצגים בידי מספר משרדי עורכי דין). אוסיף כי ענייננו אינו דומה לדוגמאות אליהן הפנה המבקש בבקשה (מבחינת מיהות הצדדים ועניינו של ההליך) וכי הסכום שנקבע עולה בקנה אחד עם הסכומים הנקבעים בבית משפט זה בהליכים אשר היקפם ומורכבותם דומים. עוד אדגיש כי בהעדר הוכחה לחוסר יכולת כספית להפקיד את העירבון אין בטענות בדבר חשיבותו של ההליך או בדבר סיכוייו כדי להצדיק הפחתה של סכום העירבון.

מטעמים אלו איני רואה להורות על הפחתה של הסכום שנקבע להפקדה.

למותר לציין כי אם העתירה לקיום דיון נוסף תידחה ללא חיוב בהוצאות או תוך חיוב בהוצאות בסכום נמוך מזה שיופקד, יושבו העירבון או יתרתו, לפי העניין, למבקש (בכפוף לבדיקת המזכירות כי אין מניעה שבדין לכך).

הבקשה נדחית אפוא. המבקש יפקיד את העירבון בתוך עשרה ימים מעת המצאת החלטה זו לידיו. בהעדר הפקדה, יירשם ההליך לדחיה.

ניתנה היום, ח' באדר התשע"ז (‏6.3.2017).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17013800_P01.doc כש
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il