הדפסה

דמארי ואח' נ' בסט מובייל בע"מ ואח'

בפני
כב' הרשמת הבכירה רנה הירש

תובעת

טוני דמארי

נגד

נתבעת

בסט מובייל בע"מ

נגד

צד ג'

רונלייט דיגיטל בע"מ

פסק דין
הרקע ותמצית טענות הצדדים

  1. מכשיר הטלפון הסלולרי שרכשה התובעת מהנתבעת, במחיר 2,500 ₪, התקלקל כחודש וחצי לאחר רכישתו, ולטענת התובעת הפרה הנתבעת התחייבות להחליף את המכשיר, ועל כן על הנתבעת לפצותה במלוא עלות המכשיר בצירוף פיצוי בגין עוגמת נפש.
  2. לטענת התובעת, לאחר הרכישה המכשיר לא נדלק, ולכן היא חזרה כחצי שעה מאוחר יותר ולקחה את המכשיר, שעבד באותה עת. לטענתה, לאחר חודש וחצי, המגעים במסך חדלו לפעול והמסך החל לרצד ללא סיבה, ולכן הגיעה לנתבעת וביקשה שהמכשיר יתוקן במסגרת אחריות היצרן. התובעת טענה כי המכשיר נשלח לתיקון והובטח לה כי יגיע חזרה בתוך 14 ימים, ובחלוף מועד זה כאשר לא הגיע המכשיר חזרה, שוחחה ביוזמתה עם מעבדת התיקונים, אז נאמר לה כי לוח המכשיר פגום, יש בו קורוזיה ועלות התיקון היא בסך 1,900 ₪.

התובעת טענה כי לאחר שיחה זו ניגשה למנהל החנות, אשר הודה בפניה שמדובר במכשיר שהיה בתצוגה ושהמטען שנמסר לתובעת אינו המטען המקורי אשר עלול לגרום לכך שהמסך ירצד – מידע שלא ניתן לה בטרם קניית המכשיר. לטענתה, מנהל החנות הבטיח לה מכשיר חדש בשל כך, אך הנתבעת חזרה בה מהתחייבות זו של מנהל החנות.
התובעת עותרת לקבלת פיצוי בסך של 5,000 ₪ המורכב מעלות המכשיר ומעוגמת הנפש שנגרמה לה.
3. לטענת הנתבעת, המכשיר שרכשה התובעת נמכר לה חדש מהתצוגה והתובעת הייתה מודעת לכך. לטענתה, נציג מעבדת היבואן מסר לתובעת כי מדובר בקורוזיה שנגרמה עקב שימוש לא תקין ומכיוון שקורוזיה לא נכללת באחריות , על התובעת לשלם עבור התיקון. נוסף לכך טענה הנתבעת שאין לה סמכות לאשר החלפה או תיקון של מכשיר אלא הסמכות לכך היא של היבואן בלבד. הנתבעת הגישה הודעה לצד ג' כנגד היבואן, בה טענה כי אם התובעת זכאית לקבל מכשיר חלופי בהתאם לתנאי האחריות, על היבואן - נותן האחריות - לחוב בנזק.
4. היבואן טען כי המסך נהרס מרטיבות וקורוזיה ועל כן יש צורך להחליפו בחדש. עמדת היבואן הינה כי מכר את המכשיר לנתבעת כשהוא חדש וכולל מטען מקורי, ואם הנתבעת השתמשה במכשיר לצורך תצוגה ולאחר מכן מכרה את המכשיר כחדש לתובעת, על הנתבעת לשאת באחריות לכך. נוסף לכך טען היבואן שאינו מחויב, על פי תנאי תעודת האחריות, להחליף את המכשיר אלא לתקן אותו בלבד – ובמקרה דנן על התובעת לשאת בעלות התיקון.
5. מאחר שהתובעת הינה עו"ד בעיסוקה, הותר לצדדים האחרים להיות מיוצגים על ידי עו"ד בדיון שהתקיים בתיק זה.
6. ב"כ צד ג' טען כי הקורוזיה חדרה מחלקו העליון של המכשיר, והרטיבות יכולה היתה להיגרם הן בעת שהמכשיר היה אצל הנתבעת והן כשהיה בשימוש התובעת - וודאי לא נגרמה בשל התנהלות היבואן. כטענה חלופית טען שהדרישה לפיצוי בגין עוגמת נפש נובעת מטענות מתייחסות למערכת היחסים בין התובעת לנתבעת ולכן לא יהיה צודק לחייב את צד ג' מעבר לשווי המכשיר.
7. בדיון נשמעה עדות מנהל החנות מר אהרן קמחי (להלן: "קמחי"), שהוזמן להעיד על ידי התובעת, וכן מנהל מעבדת השירות של היבואן מר שרון סימוני (להלן: "סימוני").
קמחי טען כי כאשר התובעת הגיעה לרכוש את המכשיר, אמר לה שזה המכשיר האחרון והיא הסכימה לקנות אותו כשהיא יודעת כי הוא מתצוגה. לטענתו המכשיר הגיע ללא סוללה והיה צורך להטעינו לפני השימוש ולכן הוא לא נדלק תחילה. קמחי אישר כי "אמרתי לה שלפי דעתי היא זכאית למכשיר חדש" אך המשיך וטען כי "הטיפול בה צריך להיות דרך רונלייט", ועוד מסר בעדותו ש"אם הייתי מוסמך הייתי נותן לה מזמן". לדברי קמחי, התצוגה היא בתוך ויטרינה סגורה ולכן לדעתו לא סביר כי המכשיר נרטב כשהיה בחזקת הנתבעת.
סימוני העיד כי כמות הקורוזיה גבוהה והתהוותה בפרק זמן קצר לפני כניסת המכשיר למעבדה. לטענתו אם היה מדובר בכמות מים גדולה כמו במצב שבו המכשיר "נכנס לאמבטיה", הוא היה מפסיק לעבוד.
דיון והכרעה
8. חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 קובע בפרק ד1 חובה כללית של מוכר לתת לקונה שירות לאחר מכירה. מכוח חוק זה הותקנו תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו - 2006. תקנות אלו קובעות תקופת אחריות מינימאלית של שנה, במהלכה על היצרן או היבואן החובה לתקן כל ליקוי ופגם בממכר לאחר מכירתו. החריג היחיד לחובה זו מצוי בתקנה 2(ג) לפיה פטור היצרן מחובתו האמורה, במקרה "הוכיח היצרן כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן". הנטל להוכיח את קיומו של החריג מוטל על היצרן.
זכויות הצרכן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו הן קוגנטיות, היינו, הצרכן אינו יכול לוותר עליהן (ואם ויתר - אין תוקף לויתור זה). לפיכך, אם לא יוכל היצרן להוכיח כי מקור הקלקול במכשיר הטלפון של התובעת מקורו בנזק מכוון שגרם הצרכן - אזי היתה חובה על הנתבעת לתקנו, אם בעצמה ואם באמצעות אחר.
9. משתמע מטיעוני הנתבעת והיבואן, כפי שנטענו בהליך זה, הוא שדי בהוכחה להימצאות קורוזיה במכשיר כדי לפטור אותן מחובת התיקון, שכן לטענת הנתבעת בכתב ההגנה: "נמסר לה ע"י נציג ממעבדת היבואן שיש במכשיר קורוזיה שנגרמה עקב שימוש לא תקין במכשיר..."
מדובר בקביעה גורפת שלמעט טענתה כי דברים אלה נמסרו על ידי היבואן - אין היא נסמכת על עובדות או ראיות כלשהן. לטעמי, לא הוכח כי הקורוזיה שנמצאה במכשיר נשוא התביעה נגרמה בעת שהמכשיר היה ברשות התובעת, או כתוצאה משימוש לקוי של התובעת ב מכשיר הטלפון.
10. מתי נוצרה הקורוזיה?
המכשיר שרכשה התובעת נרכש ביום 24.05.13, ומכאן כי המכשיר שהה אצלה במשך כחודשיים עד להעברתו לנתבעת בתאריך 23.07.13 וביום 04.08.13 כחודשיים ועשרה ימים לאחר רכישת המכשיר על ידי התובעת נתגלתה (כך לטענת צד ג') קורוזיה במכשיר.
לא נמסר על ידי הנתבעת, כמה זמן היה המכשיר ברשותה מאז נרכש מהיבואן, או כמה זמן שהה בתצוגה בתוך הוויטרינה. לפיכך, לא ניתן לקבוע כפי שמבקשת הנתבעת, שההסתברות שהקורוזיה נגרמה בתקופה שלאחר רכישת המכשיר על ידי התובעת, גבוהה מההסתברות שזו נגרמה בשל חשיפת המכשיר לרטיבות או לחות לפני רכישתו.
11. מדוע נוצרה הקורוזיה?
לשאלה זו אין תשובה. לא הונחה כל תשתית ראייתית מצד צד ג', אשר ניתן יהיה להסיק ממנה מהי הסיבה להיווצרות הקורוזיה. ב"כ הצד השלישי טען בדיון כי "הקורוזיה שחדרה מחלקו העליון של המכשיר, כנראה טפטף משהו פנימה... אחת מהשתיים או שהמכשיר היה בתצוגה נרטב שם או בשימושה של התובעת הוא נרטב."
מכאן עולה, שעל פי עמדת היבואן, לא מדובר בהכרח בקורוזיה שנגרמה בעת שהמכשיר היה בידי התובעת, ולגישתה בהחלט אפשרי שזו נגרמה בשל רטיבות שפגעה במכשיר בעת שהיה בתצוגה אצל הנתבעת.
טענת הנתבעת כי הקורוזיה נגרמה בעת שהמכשיר היה בחזקת התובעת הינה טענת הגנה שהנטל להוכיחה מוטל על הנתבעת. נטל זה לא הורם על ידי הנתבעת.
12. בהתאם לטענת ב"כ צד ג', מדובר בתהליך "טפטף משהו פנימה... הקורוזיה נמצאת על המכסה.. וחדרה גם לתוך הלוח עצמו". לא הובאה בפני כל אסמכתה שהתהליך לא החל לפני הרכישה של המכשיר ע"י התובעת.
אמנם, העד הטכני, סימוני, טען כי "כמות הקורוזיה שמוצגת בתמונות שצילמתי היא נחשבת לכמות די גדולה מה שסביר להניח שנגרמה בפרק זמן קצר לפני כניסת המכשיר למעבדה". מדובר לטעמי בסברה ללא ביסוס, וזאת מאחר והמכשיר עבד בכל זמן היותו אצל התובעת, וגם בעת שנמסר לתיקון.
14. זאת ועוד, התמונות שצורפו לכתב ההגנה של הצד השלישי מצביעות לכאורה על קיומה של קורוזיה, אולם, לא ניתן להבחין בה בתמונות הרגילות, אלא רק באלה שבהן נעשתה הגדלה משמעותית של מכשיר. לטעמי, קורוזיה בכמות שאינה נראית בעין רגילה, ואף אינה גורמת להשבתת המכשיר לחלוטין לפני – או אחרי - מסירתו לתיקון, אינה יכולה להוות ראיה לכמות מים גדולה שה רטיבה את המכשיר אלא לתהליך שבו היה המכשיר חשוף לרטיבות או לחות במשך תקופה מסוימת, ותקופה זו אינה בהכרח התקופה שבה השתמשה בו התובעת.
15. לאור מכלול האמור לעיל, אני קובעת כי המכשיר לא נחשף לכמות משמעותית של מים בנקודת זמן מסוימת, שכן במקרה כזה הוא היה מפסיק לחלוטין לעבוד, כפי שהעיד סימוני: "אם המכשיר היה נכנס חלילה לתוך אמבטיה הוא היה מפסיק לעבוד", דבר ש לא קרה במקרה דנן.
16. בת"ק (תל אביב) 35431-04-12 סוחוטין נ' דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ [18.07.12] , נדון מקרה דומה כי ארבעה וחצי חודשים לאחר רכישת מכשיר טלפון סלולרי ומשנגלתה תקלה במכשיר, טענה הנתבעת כי הנזק נגרם בשל קורוזיה ולפיכך היא חוסה תחת סעיף הפוטר אותה ממתן אחריות למכשיר. כב' השופט בשן קבע כי:
"עוד במישור הראייתי יש לציין כי הנתבעת לא הצליחה להוכיח שגם ככל שאכן יש קורוזיה, היא נגרמה על ידי התובע. הנתבעת לא הצליחה להוכיח את שנת ייצור המכשיר ואף לא ידעה להגיד כמה זמן שהה המכשיר במחסני הנתבעת לפני שהוא נקנה... אין ספק שהמכשיר הוחזק זמן ממושך יותר במחסני הנתבעת משהיה בידי התובע. בנסיבות העניין, גם אילו נמצאה במכשיר קורוזיה, לא ברור מה מקורה ולא ברור על סמך מה יכולה הנתבעת לייחס את גרימתה דווקא לתובע".
17. אחריות הנתבעת: טענות התובעת כנגד הנתבעת הינן למעשה טענה של אי התאמה לפי חוק המכר, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק המכר") שכן בשים לב למצב המוצר כפי שנמכר, "אין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל ..." כנוסח סעיף 11(3) לחוק המכר.
על כן, אם מכרה הנתבעת לתובעת מכשיר שאינו מתאים לשימוש לאורך זמן, רשאית התובעת לבטל את העסקה, ועל הנתבעת להשיב את העלות ששולמה תמורתה.
נוסף לכך, מנהל הנתבעת אמר לתובעת – וכך א ישר גם במעמד הדיון - כי היא זכאית למכשיר חדש. בדיון הוסיף מנהל הנתבעת וטען, כי הכוונה היתה שלדעתו, על היבואן להחליף לתובעת את המכשיר. המנהל לא היה רשאי להתחייב בשם היבואן, איך אמירתו בהחלט מחייבת את הנתבעת, שהיא המעסיקה שלו.
בנסיבות אלה, התחייבות מנהל הנתבעת לתובעת כי מכשירה יוחלף מחייבת את הנתבעת, בנוסף ובנפרד לחובתה הנובעת מאי ההתאמה כאמור לעיל.
18. אחריות צד ג': אין חולק כי המכשיר הוצא מאריזתו המקורית כפי שסופק ע"י צד ג' לנתבעת והוצב בתצוגה בוויטרינה שב חנות. משכך, מקובלת עליי טענת ב"כ צד ג' לפיה פעולה זו מאיינת את הקשר בין הרטיבות שנוצרה לבין היבואן, ואני קובעת כי אין ליבואן אחריות לפגם במכשיר שנגרם עקב הקורוזיה.
19. לאור מכלול הדברים המפורטים לעיל, הנתבעת תישא באחריות לנזק שנגרם לתובעת בסך שווי המכשיר, עלות של 2,050 ₪ לפי הקבלה שצורפה לכתה ההגנה.
20. התובעת עתרה כאמור לעיל לנזקים בשל עלות המכשיר ועוגמת נפש. יצוין, כי בית המשפט מוסמך לפסוק פיצויים אף ללא הוכחת נזק בתביעות לפי עילות צרכניות שבחוק הגנת הצרכן.
סוף דבר
21. אני מעמידה את הנזק הכולל שנגרם לתובעת, לרבות הוצאות המשפט, מניעת השימוש במכשיר ועוגמת הנפש, על סך כולל של 3,000₪.
22. ההודעה לצד ג' נדחית. הנתבעת תשלם לצד השלישי הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 900 ₪ .
23. הסכומים שנפסקו ישולמו על ידי הנתבעת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.
המזכירות תשיב לתובעת את הפקדון שהופקד על ידה, כתנאי לזימון העד.

ניתן היום, י"ט טבת תשע"ד, 22 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.