הדפסה

דמ"ש 16778-12-11 משה נ' וואלה טורס בע"מ

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

דמ"ש 16778-12-11 משה נ' וואלה טורס בע"מ

תיק חיצוני:

בפני
כב' הרשם תומר סילורה

המבקש

אילן משה
ע"י ב"כ עוה"ד אודי אביסרור

נגד

המשיבה

וואלה טורס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אלעד נוה

החלטה

1. בפני בקשה לתיקון כתב תביעה.

2. הנתבעת מתנגדת לבקשה ולחלופין עותרת לחיובו של התובע בהוצאות משפט ריאליות שישולמו כתנאי להמשך ההליך, אם וככל שבית הדין יקבל את בקשתו של המבקש לתיקון כתב התביעה.
הפן המשפטי
3. סמכות בית הדין לעבודה בעניין תיקון כתבי טענות יסודה בתקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
  הלכה ידועה היא, כי כאשר הנוסח המתוקן של כתב הטענות יעזור לבית הדין לברר את הפלוגתא האמיתית העומדת לדיון, גם אם נגרם עוול לצד שכנגד שניתן לתקנו על-ידי פסיקת הוצאות – יתיר בית הדין את התיקון (דב"ע שן/ 3-23 מדינת ישראל נ' יורם מלמן, פד"ע כא 360; דב"ע נד/ 0-216 שמואל יוספיאן נ' המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם).

 4. כאשר מבקשים לתקן כתב טענות ניצבות שתי שאלות נפרדות זו מזו לשיקול דעתו של בית המשפט. הראשונה - האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמתית לדיון; השנייה - האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, כי אז הגישה במסגרת השאלה השנייה מאוד ליברלית, כדי שהטפל לא יכשיל את העיקר (דב"ע נה/ 3-115 שמעון שלוסמן - צים חברת השיטת הישראלית בע"מ [פורסם בנבו])
5. עוד אציין כי על סמכותו של בית הדין לעבודה להתיר תיקון כתבי הטענות נפסק כי הינה רחבה מזו של בית המשפט, לנוכח השוני בין תקנה 92 לתקנות בית הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 לבין תקנה 41 האמורה (ראו למשל: ע"ע 3000286/98 נח ברעם נ' כור תעשיות בע"מ, [פורסם בנבו].
  מן הכלל אל הפרט
6. תביעתו המקורית של התובע (שהוגשה ללא ייצוג של עורך דין) התבצעה באמצעות מספר כתבי תביעה במסגרתם עתר התובע לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הבראה, הודעה מוקדמת שעות נוספות וכו'.
 7. בכתב התביעה המתוקן מבקש התובע להעלות את כל טענותיו, באמצעות ייצוג של עורך דין, על גבי כתב תביעה אחד, המנוסח באופן נהיר וברור. בין היתר, כתב התביעה המתוקן מכמת את סכומי התביעה באופן מפורט.
 8. בענייננו, מתקבל הרושם, כי קבלת התיקון אכן יעמיד בפני בית הדין את המחלוקות האמיתיות הנטושות בין הצדדים ואשר בעטיין פנה התובע לבית הדין מלכתחילה ויעשה סדר "בבלבול" שנוצר עקב הגשתם של מספר כתבי תביעה במקביל.
 9. אשר על כן, בשים לב להלכה הפסוקה כפי שפורטה לעיל שוכנעתי כי יש מקום להיעתר לבקשה על מנת שמלוא היריעה הרלבנטית תונח בפני בית הדין, לרבות מכלול השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים בכדי שניתן יהיה לדון בכל השאלות הכרוכות ונובעות מאותה מערכת יחסים במסגרת הליך אחד "כמקשה אחת", זאת תוך חיוב התובע בהוצאות לנוכח העובדה שהנתבעת תידרש להגיש כתב הגנה מתוקן מטעמה.
סוף דבר –
א.         כתב התביעה יתוקן כמבוקש.
ב.         הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן מטעמה עד ליום 30.6.2012 עם העתק במישרין לב"כ התובע.5129371
ג.        המבקש ישא בהוצאות המשיבה ושכ"ט עו"ד בסך של 1,200 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן ההחלטה ועד לתשלום בפועל. בהקשר זה אציין, כי לא מצאתי לנכון להתנות את תיקון כתב התביעה בתשלום ההוצאות. ככל שתשלום ההוצאות לא ישולם עומדות בפני הנתבעת כל הדרכים החוקיות למימוש זכויותיה על-פי דין.
ד.        התיק יקבע לדיון הוכחות ליום 9.9.2012 בשעה 12:00

ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ב, 18 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

3 מתוך 3