הדפסה

דינר נ' אקובס

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת (משיבה)

שרה דינר

נגד

נתבעים (מבקשים)

רחל אקובס
קרלו אקובס

פסק דין

המשיבה הגישה שיקים של המבקשים לביצוע בהוצאה לפועל, לאחר שהוצגו לפרעון וחוללו.

מטעם המבקשים הוגשה התנגדות ע"י בנם, יעקב אקובס, שהצטייד ביפוי כוח, ומסר תצהיר. עפ"י התצהיר, מדובר בשיקים שמשכו המבקשים כדמי שכירות עבור דירה ששכר בנם המצהיר (להלן – "השוכר"). בתצהיר, טוען השוכר לכשלון תמורה מלא, באשר הדירה לא היתה ראויה למגורים מחמת רטיבות וליקויים אחרים. ההתנגדות נקבעה לדיון.

המשיבה עתרה לדחיית ההתנגדות, מהטעם שטענת ההגנה למעשה אינה יותר מאשר טענת כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב, אשר אינה מקימה הגנה מפני שיקים. המשיבה גם טוענת, שמאחר שעסקת היסוד היתה בינה לבין השוכר, ממילא גם אין המבקשים "צד קרוב" על פי עסקת היסוד. עוד טענה המשיבה, כי השוכר – שלא שילם את דמי השכירות (שכן השיקים חוללו) – נותר להתגורר בדירה עד שהמשיבה נאלצה להגיש נגדו תביעת פינוי, שנתקבלה (חרף טענות בנוגע לרטיבות ולליקויים שהעלה השוכר בכתב הגנתו), ואף לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל לשם ביצוע הפינוי.

עתירת המשיבה נמסרה כדין למבקשים, ביחד עם החלטה המאפשרת להם להגיב עליה, אולם הם לא עשו כן, והמועד לתגובתם חלף.

הצדק, בעיקר הטענה, עם המשיבה: אכן, טענת המבקשים היא אך טענת כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב, באשר לא נטען שם, שעקב מצב הדירה לא התגורר השוכר בדירה, או ביטל את הסכם השכירות, וכל כיו"ב טענות העשויות ללמד שהמשיבה לא נתנה תמורה בעד השיקים. נהפוך הוא, מתברר מההליך הקודם שהתקיים בין המשיבה לשוכר, כי השוכר נותר בדירה בתקופה בה לא שילם עבורה, וכי טענותיו לעניין הרטיבות אף נדחו בפסק-דין חלוט.

לבד מכך שמתברר, שאין בפי המבקשים טענת הגנה ראויה בפני תביעה שטרית, הרי שלמעשה אף פועל נגדם מעשה בית דין. בכך דעתי שונה מדעת המשיבה, שסבורה שאין לראות במבקשים צד קרוב לעסקת היסוד, שכן כמשלמי שכר-הדירה, הם באים בנעלי השוכר, בדומה לערבים. אולם בד בבד, הם אף נתפסים במעשה בית הדין, כאילו היו השוכר עצמו, שכן אין להם טענות הגנה עצמאיות, והם בגדר חליפיו של השוכר.

כעולה מכל האמור, אין בפי המבקשים הגנה כלשהי מפני התביעה; לפיכך, אין הצדקה להמשיך ולהמתין עד למועד הדיון (הקבוע לחודש אוקטובר 2014), וניתן לעשות שימוש בסמכות הנתונה לי על פי תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ולדחות את ההתנגדות כבר עתה.

ההתנגדות נדחית בזה. הדיון מבוטל. המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות בסך 900 ₪, סכום שיתווסף על החוב בתיק ההוצאה לפועל. הליכי ההוצאה לפועל, ככל שעוכבו עקב הגשת ההתנגדות, יחודשו אם לא ייפרע החוב תוך 30 יום.

זכות ערעור על פסק-דין זה לבית המשפט המחוזי (מרכז) תוך 45 יום.

המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה ניסן תשע"ד, 25 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.