דיני עבודה – גיא אופיר משרד עורכי דין

דיני העבודה נועדו לתת מסגרת משפטית נפרדת לתחום העבודה, הרבה בשל המאפיינים הייחודיים הקיימים בתחום ומבדילים את ענף דיני העבודה מענפי משפט אחרים.

לפיכך, בחר המחוקק ליצור מסגרת נפרדת הנותנת מענה למאפיינים הייחודיים של תחום דיני העבודה, המורכבת, בין היתר, ממערכת נפרדת של בתי משפט המכונים בתי הדין לעבודה, סט חוקים ייחודי הנקרא חוקי מגן, מנגנון פרוצדוראלי שונה לדיון בבית הדין לעבודה הכולל נציגי ציבור, הסכמים קיבוציים ועוד.

עיקר השוני המאפיין דיני עבודה על פני דיני חוזים רגילים נובע מכך שבניגוד למשא ומתן רגיל המתנהל בתחום דיני החוזים - בו הצדדים שווי כוחות, מסגרת משפט העבודה מאופיינת, בדרך כלל, במעסיק "חזק" העומד מול עובד "חלש" - עובד שלרוב אינו מודע לזכויותיו ותלוי לפרנסתו במעסיקו (ניתן להתווכח בדבר נכונות קביעה קטגוריאלית זו, שכן ישנם מעסיקים שאינם כה חזקים ביחס לעובד). המעסיק, אשר גריעה כאלה ואחרות בזכויות העובד מטיבות עימו כלכלית, נקלע לעיתים למתח בין שיפור הרווחיות (או הישרדות עסקו) על-פני קיום דווקני של זכויות עובדים במקום העבודה.

מנגד, גם המעסיק נתקל במקרים בהם עובד או עובדים מקיימים את חיוביהם בחוסר תום לב, ומסבים נזק למעסיק, לעיתים נזק כבד ביותר, והמעסיק נדרש להגן על זכויותיו.

על כן, המחוקק הקים מערכת בתי משפט המתמחה בדיני עבודה, ובשמה היא: מערכת בתי הדין לעבודה, המורכבת מבתי דין איזוריים לעבודה, וערכאה גבוה מעליהם בשם: בית הדין הארצי לעבודה.

כך גם יצר המחוקק שורה של חוקים שתכליתם "לאזן" את הכוחות על ידי מתן מספר רב של זכויות לעובד, המכונות זכויות קוגנטיות. זכות קוגנטית משמעה זכות שהעובד אינו יכול לוותר עליה כגון הזכות לחופשה וחופשת מחלה, הזכות לדמי הבראה, הזכות לשכר מינימום, וזכויות נוספות. במילים אחרות, גם אם העובד יסכים בכתב לעבוד בשכר נמוך משכר המינימום בית הדין האיזורי לעבודה, לא ייתן תוקף להסכמה זו ועלול לחייב את המעסיק בפיצויי הלנה (פיצוי גבוה ומרתיע), בנוסף על השלמת השכר לעובד.

גיא אופיר משרד עורכי דין, מייצג עובדים ומעבידים בבתי הדין האיזוריים לעבודה ובבית הדין הארצי לעבודה, כמו גם מייעץ לחברות בתחום דיני העבודה דרך קבע. עורכי הדין במשרד מתמחים בדיני עבודה ובין היתר מטפלים וטיפלו בתיקים מורכבים וגדולים של דיני עבודה נגד ממשלת ארה"ב, ועד תיקים עממיים יותר של סכסוכים בין מעסיקים זעירים לעובדיהם.

באתר האינטרנט של גיא אופיר משרד עורכי דין, תוכלו למצוא תוכן רב הקשור לדיני עבודה, זכויות עובדים, מאמרים ועוד.

לקביעת פגישת יעוץ עם עורך דין דיני עבודה מן המשרד, ניתן להתקשר לטלפון 03-5323650 ולחלופין לפנות במייל שכתובתו [email protected]

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי או מתן חוות דעת, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה, בטרם קבלת החלטה בכל דבר ועניין הנגזר ממשפט העבודה.