הדפסה

דיין נ' הצפון שרונה לוגיסטיקה והפצה מתקדמת בע"מ

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

התובעת

ליאת דיין

נגד

הנתבעת

הצפון שרונה לוגיסטיקה והפצה מתקדמת בע"מ

החלטה

קובע את התיק להוכחות, לגמר, ולמתן פסק דין ביום 10.11.2015, בשעה 9:30.
הצדדים יביאו לדיון את כל הראיות והעדים מטעמם (לרבות תמונות צבעוניות שהינן רלבנטיות למקרה הנדון), כאשר כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות כל העדים והמומחים מטעמו.
ניתן לזמן לדיון עדים באמצעות צו של בית המשפט, ובלבד שהבקשה לזימון העד תוגש 20 יום לפחות טרם הדיון שנקבע בתיק.
במידה ומי מהצדדים מבקש להסתמך על מסמכים נוספים, אשר לא הוגשו לתיק בית המשפט, יש להגיש המסמכים בתוך 14 ימים מעת קבלת החלטה זו.
כדי להימנע מתקלה שתביא לדחיית מועד הדיון - מומלץ לתובעת לוודא עד 14 ימים לפני המועד שנקבע, את המצאת ההזמנה לנתבעת.
במידה ותיכשל ההזמנה שתישלח על ידי המזכירות – על התובעת לבצע הזמנה נוספת במסירה אישית.
מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לבעלי הדין.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ה, 31 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט