הדפסה

דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ נ' אשכול פרוייקטים (ש.ר.ד.) בע"מ

מספר בקשה:23
בפני
כב' השופטת כוכבה לוי

מבקשת

דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ

נגד

משיבה

אשכול פרוייקטים (ש.ר.ד.) בע"מ

החלטה

הבקשה שבפניי בקשה להורות למשיבה להשלים את תצהיר גילוי המסמכים שהמציאה לידי המבקשת וכן ליתן צו לעיון במסמכים עליהם הצהירה המשיבה במסגרת תצהיר גילוי המסמכים.

זאת לציין כי החלטה זו הינה החלטה נוספת בשורת החלטות שעניינן הליכי גילוי מסמכים בבקשות אשר הוגשו על ידי הצדדים להליך, שכן הצדדים לא השכילו לסיים את הליכי גילוי המסמכים מבלי להידרש להכרעות בית המשפט והביאו בכך להימשכות ההליכים ודחיית שלב ההוכחות ובירור התובענה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לבקשה נחה דעתי כי די במענה שניתן על ידי המשיבה לדרישות המבקשת במסגרת הליכי גילוי המסמכים וכי המסמכים הנוספים שאותם דורשת המבקשת שהמשיבה תוסיף ותגלה אינם מצויים ברשות המשיבה.

כן מקבלת את טענת המשיבה כי המבקשת לא נימקה כלל את בקשתה למתן צו לעיון במסמכים ולא פירטה את הרלוונטיות של כל מסמך ומסמך אלא הסתפקה בדרישה כללית ובלתי מנומקת .
די בכך על מנת לדחות את הבקשה לעיון במסמכים.
אמנם לא נעלם מעיניי כי המבקשת טענה לעניין הרלוונטיות במסגרת התגובה לתשובה, אולם היה עליה לעשות כן במסגרת הבקשה .

עוד אבהיר כי המבקשת יוצאת מתוך הנחת יסוד ככל הנראה כי במסגרת ההליכים המקדמיים בית יכריע בין גרסאות הצדדים ויבחן את התשתית העובדתית שהניחו הצדדים שכן העלתה טענה בדבר "שינוי חזית" וכן הצביעה על סתירות בין גרסאות המצהירים מטעם המשיבה בתצהירים שהוגשו לבית המשפט. אלא שזו אינה מטרת ההליכים המקדמיים . אלו נועדו לסייע ולייעל את ההליך על מנת שבית המשפט יוכל להכריע במחלוקת שבין הצדדים בהליך המתנהל על פי עקרון "הקלפים הפתוחים". אלא שברי ש ההליכים המקדמיים לא נועדו לצורך הכרעה במחלוקת.

מכל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ה, 08 יוני 2015, בהעדר הצדדים.