הדפסה

דז'אלובסקי ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע"י הלשכה המשפטית

01 דצמבר 2015

לפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעים:
1. מרים דז'אלובסקי
2. ענבל דז'אלובסקי
3. אמיר דז'אלובסקי
4. תאיר דז'אלובסקי
ע"י ב"כ: עו"ד שמעון רביב

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומ י
ע"י ב"כ: עו"ד צחי רטר

החלטה
(בקשה להפניית שאלות הבהרה)
בתאריך 29.9.15 התקבלה בקשה מטעם התובעים להעביר שאלות הבהרה למומחה שמונה מטעם בית הדין, פרופ' רחמים (רמי) בן יוסף (להלן- "המומחה").
עיון בבקשת התובע מעלה, כי הוא מפנה ומצרף לבקשתו מסמכים שונים, לרבות מסמכים מאתרי אינטרנט, כאשר הוא מבקש לקבל את התייחסותו של המומחה למסמכים אלה .
תשומת לב התובעים מופנית לכך שבפסיקה הוגדרה אסכולה רפואית כדלקמן:
"דעה מקובלת שנקבעה כמבוססת במרכזים רפואיים חשובים, והינה על דעת מומחים מוכרים בעולם, והיא מוצגת כדעה מבוססת בספרי לימוד חדשים בעלי מעמד מקצועי מכובד, ומבוססת על מחקרים מדעיים רציניים המצביעים באופן משכנע על הופעת קשר סיבתי כאמור, להבדיל מהשערות ואפילו השערות שלא הופרכו על ידי מחקרים.
בנוסף, גם דעה רפואית המופיעה כמקובלת בעיתונים הרפואיים הראשיים ובאתרי המידע הרפואיים המקוונים העיקריים, הכוללים הצלבות בין מספר גדול של מאמרים ומחקרים רפואיים רציניים המצביעים באופן משכנע על קיומו של קשר סיבתי, עשויה להיחשב כאסכולה עדכנית".(עב"ל 208/09 יהושע לב – המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 13.2.2011)).
כמו כן נקבע בפסיקה, כי "ברור כי אין במאמר מהאינטרנט כדי לעמוד בדרישות הפסיקה להוכחת אסכולה רפואית נוגדת, משאין הוא מתבסס על חוות דעת רפואית כבדת משקל"(עב"ל 114/09 יוסף לטין – המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 11.2.2011)).
הנה כי כן, המאמרים אליהם הפנו התובעים בבקשתם , מאתרי אינטרנט שונים אינם מהו וים אסכולה רפואית כהגדרתה לעיל ואינם יכולים לבסס אסכולה רפואית נוגדת.
כמו כן, בשאלה מספר 9 מפרט התובע עובדות לכאורה, אולם ללא צירופו של המקור העובדתי שבבסיס שאלה זו.
לנוכח כל האמור לעיל, התובע יפנה למאמרים רפואיים, היכולים לבסס אסכולה רפואית נוגדת כהגדרתה לעיל, וכן את המקור העובדתי לשאלה שמספר 9, וזאת עד ליום 15.12.15.
ככל שלא יעשה כן התובע, בית הדין יסיק מכך כי אין מאמרים כאלה ויפנה אל המומחה רק את יתר שאלות ההבהרה.
מדובר בתיק משנת 2009 ובית הדין מבהיר כי לא תינתנה ארכות נוספות.
לעיוני ביום 16.12.15.

ניתנה היום, י"ט כסלו תשע"ו, (01 דצמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.