הדפסה

דויטש ואח' נ' מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ ואח'

בפני
כבוד הרשמת- השופטת עינת רביד

מערער

חן דויטש

נגד

משיבים

  1. מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
  2. אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ\כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה
מונחת לפני בקשת המבקש לפטור מערבון או לחילופין להפחתתו לסך של 10,000 ₪, במסגרת ערעור שהוגש על ידי המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום, כבוד השופט מנחם קליין מיום 12.6.15 בת.א. 7353-10-10.
המבקש טוען כי מאחר וסיכויי הערעור גבוהים, יש להורות על מתן פטור מהפקדת ערבון או לחלופין על הפחתתו. בבקשתו ציין כי הוא אינו מתכוון להעלות טענות ביחס למצבו הכלכלי.
המשיבה 1 מתנגדת לבקשה, שכן לטענתה בהעדר טענה לחוסר יכולת כלכלית אין להיעתר לבקשה, וכן היא חולקת על טענות המבקש בדבר סיכויי הערעור. אציין כי עד למועד מתן החלטה זו וחרף חלוף המועד, לא הגיש המבקש תשובה לתגובת המשיבה.
כלל הוא כי על מערער להפקיד ערבון להבטחת הוצאות הצד שכנגד (תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984, להלן: "התקנות").
לצורך החלטה לפטור מחובת עירבון או להפחית את גובה העירבון יש להביא בחשבון את מצבו הכלכלי של המערער ואת סיכויי ההצלחה בערעור [בש"א 7264/97 בתי גיל חברה לבנוי פתוח והשקעות בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (22.12.97)].
פטור או הפחתה יינתנו רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים גם יחד - מצב כלכלי קשה של המערער שאינו מאפשר לו להפקיד את הערבון וסיכויים טובים לזכות בערעור [בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (17.10.07)].
על המבקש פטור מהפקדת עירבון מוטל הנטל להראות תשתית עובדתית המצדיקה את מתן הפטור [רע"א 5885/07 ערטול נ' חממה מאיר סחר (1996) בע"מ (24.9.07)].
כאמור, המערער לא טען כלל לעניין מצבו הכלכלי, אלא רק העלה טענות לעניין סיכויי הערעור. הלכה הפסוקה בעניין זה קובעת כדלקמן :
" התנאים למתן פטור (מלא או חלקי) מהפקדת עירבון ידועים ומושרשים, שהרי נקבעו פעמים אין-ספור בפסיקה ומוכרים וודאי לכל עורך-דין. בעל דין המבקש פטור כזה, שמשמעותו חשיפת הצד שכנגד לסיכון כי יתקשה לגבות הוצאות שתפסקנה לזכותו, נדרש להוכיח שני תנאים מצטברים: חוסר יכולת כלכלית וסיכויים טובים להצלחת ההליך. כדי להוכיח את התנאי הראשון, שהוא תנאי-בלעדיו-אין, יש להניח לפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה הנתמכת באסמכתאות מלאות ועדכניות" ע"א 4754/12 שמלאשווילי נ' שלי (16.7.12).
במקרה הנדון, אין כל צורך להיכבד ולהיכנס לסיכויי הערעור, שכן אלה רלבנטיים רק מקום בו הוכח חוסר יכולת כלכלית, שאינו מאפשר למבקש להפקיד את העירבון [בש"א 6273/95 מוזס נ' הכונס הרשמי (18.12.95)]. למעלה מהדרוש אציין כי לאחר בחינת נושאי הערעור והטענות המועלות בו לא מצאתי מקום לשינוי סכום הערבון ולהפחתתו. אין בכך כדי להביע דעה בדבר סיכויי הערעור.
לאור האמור הבקשה לפטור מערבון נדחית.
המבקש יפקיד הערבון עד ליום 30.12.15 שאם לא כן יידחה הערעור.
מעקב מזכירות ליום 6.1.16.
ההחלטה ניתנה על ידי בשבתי כרשמת.
ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ו, 30 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.