הדפסה

דוגמרוב נ' חדידה

בפני
כב' השופט אריאל ואגו

המערערת:

סבטלנה דוגמרוב
ע"י ב"כ עו"ד א. אבו שריקי

נגד

המשיבה:

אליס חדידה
ע"י י. קינן

פסק דין

על פי הסכמת הצדדים והסמכות שהוענקה לביהמ"ש זה לפסוק בערעור על דרך פשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, וכאמור בפרוטוקול ובהסכמות שקיבלו תוקף של החלטה, בדיון שנערך היום (14.3.13), הריני פוסק כדלקמן:

1. פס"ד של בימ"ש השלום הדוחה ההתנגדות לביצוע שטר, שהוגשה על ידי המערערת, יעמוד בעינו, אולם, סכום חובה של המערערת למשיבה על פי השיק הנדון, ועל פי פס"ד של בית משפט השלום, יועמד על הסך 140,000 ₪ נכון להיום.

2. על חשבון החוב דנן, יועבר למשיבה באמצעות בא כוחה, העירבון שהופקד בתיק זה על ידי המערערת וסכומו 7,000 ₪ (ככל שלסכום זה נוספו פירות כלשהם לעת העברת הכסף על ידי גזברות ביהמ"ש – הסכום ה נוסף יקוזז מהתשלום החודשי הראשון שלהלן).

3. היתרה תשולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 7.4.13 ואילך (כל תשלום על סך 13,300 ₪).

4. היה והמערערת לא תשלם אחד התשלומים במועדו, ובלבד שמדובר באיחור העולה על 7 ימים, תועמד כל היתרה לפירעון מיידי וכן יווסף לסכום האמור פיצוי מוסכם בסך 20,000 ₪.

5. כפי שהוסכם, והוצהר על ידי מר איגור דוגמרוב, בעלה של המערערת, הוא ערב לכל חיובי המערערת בהתאם לפס"ד זה.

6. אין צו להוצאות בערעור.

המזכירות מתבקשת לבצע העברת העירבון לפי האמור בסעיף 2 לעיל, וכן להעביר העתק פס"ד זה לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.